CASTIEL INCORPORATED SRL-INSOLVENTA

2017-11-13


CASTIEL INCORPORATED SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.594/18.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                      Debitoare: CASTIEL INCORPORATED S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                                      

Dosar nr. 939/98/2019

Termen: 25.10.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE ADMINISTRATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

La data de 12.08.2019, a fost deschisa procedura generala a  insolventei debitoarei. Dupa aceasta data, au fost emise notificarile pentru creditori in vederea depunerii creantelor. In urma verificarii creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar al creditorilor, comunicat spre publicare in BPI nr.18941/09.10.2019.  Tabelul preliminar a fost revizuit in urma depunerii declaratiei de creanta, depusa de A.J.F.P. Ialomita, dupa efectuarea controlului.

 

De asemenea, a fost intocmit raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in insolventa, un extras din acesta fiind transmis spre publicare in BPI nr.17347/18.09.2019.

 

La data de 11.10.2019, a avut loc sedinta Adunarii Creditorilor, convocata prin hotararea de deschidere a procedurii, in urma careia s-a luat act de raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in insolventa si s-a hotarat ca atributiile Comitetului Creditorilor sa fie exercitate de Adunarea Creditorilor. A fost confirmat administratorul judiciar, cu un onorariu de 4.000 lei pentru perioada de observatie, urmand ca onorariul aferent perioadei de reorganizare/faliment sa fie stabilit ulterior, in functie de evolutia procedurii.

 

Au fost luate primele masuri in vederea efectuarii inventarierii patrimoniului debitoarei, lista de inventariere fiind depusa la tribunal la data de 27.09.2019.

 

In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa a debitorului, pe perioada parcursa de la deschiderea procedurii, aceasta a fost continuata, sub supravegherea administratorului judiciar. Avand in vedere intentia exprimata de reprezentantul debitoarei de a propune un plan de reorganizare, au fost acordate indrumarile necesare intocmirii acestuia si prezentarii creditorilor.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                             2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi intreprinse masuri pentru asigurarea continuarii activitatii debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, in conformitate cu dispozitiile art.87 din lege.

 

Va fi definitivat tabelul preliminar al creantelor, dupa care va curge termenul de depunere a planului de reorganizare.

 

Ca urmare, solicitam prelungirea perioadei de observatie, in vederea parcurgerii procedurii de intocmire, depunere si aprobare a planului de reorganizare.

 

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 4.000 lei pentru perioada de observatie, urmand ca onorariul aferent perioadei de reorganizare/faliment sa fie stabilit ulterior, in functie de evolutia procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp. art.59 , eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 21.10.2019.

 

                  

Administrator judiciar

Euroial Insol SPRL 


Nr.608/24.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.939/98/2019

 

 

 

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI CASTIEL INCORPORATED S.R.L.

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-12.08.2019

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI-A.J.F.P. IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.14, jud.Ialomita

 

93.547

93.547

Art.161 pct.5

100

24,20

 

 

TOTAL I

 

93.547

93.547

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Slobozia, bd.Chimiei, nr.11, jud.Ialomita, dumitra.grecu@brd.ro

84.469,84

84.469,84

Art.161 pct.8

30,30

21,86

 

3.

CEC BANK S.A.

Slobozia, bd.Matei Basarab nr.24, jud.Ialomita

175.830,52

175.830,52

Art.161 pct.8

63,08

45,50

 

4.

WURTH ROMANIA S.R.L.

Otopeni, str.Drumul Garii Otopeni,

Nr.25-35, jud.Ilfov

2.010,27

2.010,27

Art.161 pct.8

0,72

0,52

 

5.

 

ADMET SRL

Slobozia, sos. Brailei nr.17, jud.Ialomita,

3.434,80

3.434,80

Art.161 pct.8

1,23

0,89

 

6.

PRO CONSULTING SRL

Slobozia, str.Mihai Eminescu, bl.29, sc.A, ap.8, jud.Ialomita

13.000

13.000

Art.161 pct.8

4,67

 

3,36

 

 

TOTAL II

 

278.745,43

278.745,43

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

7.

SALARIATI

 

14.172

14.172

Art.161 pct.3

100

3,67

 

 

TOTAL III

 

14.172

14.172

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

386.464,43

386.464,43

 

 

100

 

                                               

 

                                                                                                                                  Administrator judiciar                                                                                                                                                                                                 Euroial Insol SPRL


 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]