CASTIEL INCORPORATED SRL-INSOLVENTA

2017-11-13


CASTIEL INCORPORATED SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.217/12.05.2020

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

                          

 

 

1. Date privind dosarul: Nr.939/98/2019, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Comerciala, Judecator sindic Musat Viorica.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: CASTIEL INCORPORATED S.R.L., Cod de identificare fiscal? 33060785, cu sediul in loc.Slobozia Noua, mun.Slobozia, str.Scolii, nr.1C, jud.Ialomita, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/151/2014.

3.2. Administrator special: Zainea Gheorghita.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei CASTIEL INCORPORATED S.R.L., conform incheierii din data de 30.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.939/98/2019, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea nr.85/2014,

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI CASTIEL INCORPORATED S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita. 

Data : 27/05/2019

Ora 15:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. prezentarea situatiei patrimoniale a debitoarei;
  2. prezentarea ofertelor primite pentru evaluarea bunurilor, desemnarea evaluatorului in raport cu ofertele primite;
  3. confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in cuantum de 1.000 lei/luna.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

 

Euroial Insol SPRL

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]