DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

2018-12-03


DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.16/15.01.2021

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                          Debitoare : DAVIL TRANS S.R.L.                                      

SECTIA CIVILA                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.432/98/2019

Termen: 22.01.2021

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, au fost organizate sedinte de licitatie pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Pan? la aceast? dat?, au fost organizate mai multe sedinte de licitatie, fara a se primi vreo oferta de cump?rare. Ultima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 12.01.2021. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de marti.

 

Referitor la cauzele asociate dosarului de faliment, cea care are ca obiect anularea actelor de instrainare(a3) a fost solutionata de Tribunalul Ialomita, cererea fiind admisa. Impotriva sentintei pronuntate si comunicate de tribunal, au fost declarate apeluri.

 

Actiunea in raspunderea administratorului(a2), promovata in baza prevederilor art.169 din Legea nr.85/2014, este in continuare suspendata pân? la solu?ionarea definitiv? a dosarului nr.432/98/2019/a3.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Avand in vedere cele prezentate, vom asigura reprezentarea in dosarele asociate si vom parcurge procedurile de valorificare a celor doua bunuri (imobil si autoturism) din patrimoniul debitoarei.

Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 26.01.2021. In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

Chitanta

974,92

Plata onorariu expertiza auto suplimentara

 

 

Onorariul practicianului este de 900 lei/luna, pe toata durata procedurii, fiind stabilit de Adunarea Creditorilor din data de 27.02.2020.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.01.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 


 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesi [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]