DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA

2018-12-03


DAVIL TRANS SRL-IN INSOLVENTA  

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

NR.97/17.02.2020

 

 

 

 

CONVOCArEa comitetului CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 432/98/2019, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

3.2. Administrator special: David Petcu.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L., conform incheierii din data de 13.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.432/98/2019, în temeiul art. 51 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? COMITETUL CREDITORILOR

DEBITORULUI

DAVIL TRANS S.R.L.

Sedinta Comitetului Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data sedintei : 27/02/2020

Ora 15:00

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul convocarii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

1.Validarea alegerii evaluatorului si a onorariului acestuia, pentru realizarea evaluarii bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL


 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.96/17.02.2020

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 432/98/2019, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Iancu Mioara.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: DAVIL TRANS S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO9417509, cu sediul in ora? ??nd?rei, str.Bucuresti, bl.160, sc.31, ap.10, jud.Ialomi?a, num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/104/1997.

3.2. Administrator special: David Petcu.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAVIL TRANS S.R.L., conform incheierii din data de 13.12.2019 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.432/98/2019, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI DAVIL TRANS S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 27/02/2020

Ora 15:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

1. Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in cuantum de 900 lei/luna.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesi [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]