TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

2020-04-28


TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr. 214/19.03.2021

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                       Debitoare : TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL

JUDECATOR SINDIC                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                              

Dosar nr.26/98/2020

Termen: 26.03.2021

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

  1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am reconvocat Adunarea Creditorilor pentru ziua de 19.01.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

§  -prezentarea situatiei patrimoniale a debitoarei,

§  -prezentarea ofertelor primite pentru evaluarea bunurilor, desemnarea evaluatorului si stabilirea onorariului, in raport cu ofertele primite,

§  -confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului; in caz de confirmare onorariul propus fiind de 1.000 lei/luna, pe toata durata procedurii.

 

La aceasta sedinta a Adunarii Creditorilor nu au fost prezenti creditorii. Din cauza lipsei cvorumului, nu s-a putut lua vreo hotarare, asa cum rezulta din procesul verbal al sedintei publicat in BPI nr.1149/21.01.2021.

 

Ca urmare, in baza art.45(1) lit.o) din Legea nr. 85/2014, solicitam sa se constate ca la cele 2 sedinte consecutive ale Adunarii Creditorilor, convocate legal, cu aceeasi ordine de zi, nu a fost intrunit cvorumul minim de 30% din valoarea totala a creantelor, si, drept consecinta, sa fie validate propunerile lichidatorului judiciar inscrise pe ordinea de zi a sedintelor respective. 

 

La data de 15.01.2021, tabelul definitiv a devenit consolidat, potrivit disp. art. 146 din lege, si a fost publicat in BPI nr.1360/26.01.2021.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

  1.  ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In functie de hotararea luata, se va apela la evaluatorul desemnat de instanta in vederea evaluarii bunurilor, apoi vom convoca creditorii in vederea prezentarii raportului de evaluare si a  regulamentului de vanzare.

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 28.02.2020 este de 0 lei.

 

Onorariul provizoriu al practicianului este de 2.000 lei, fiind stabilit prin hotararea de deschidere a procedurii.

 

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 19.03.2021.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesi [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]