TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

2020-04-28


TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.148/02.05.2022

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                       Debitoare : TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL

JUDECATOR SINDIC                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                              

Dosar nr.26/98/2020

Termen: 06.05.2022

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

  1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? am efectuat procedurile de publicitate si am organizat sedintele de licitatie publica pentru valorificarea bunurilor existente in patrimoniul debitoarei, în conditiile aprobate in sedinta Adunarii Creditorilor din 16.08.2021. Ultima sedinta de licitatie a avut loc in data de 29.04.2022.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 4 sedinte de licitatie, fara a se primi vreo oferta de cump?rare, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie atasate raportului.

 

Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 13.05.2022, potrivit regulamentului de vanzare. Dupa acest termen al sedintei de licitatie, vom reface oferta de vanzare conform regulamentului aprobat.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

  1.  ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei prin licita?ie public?.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

--

-

 

Soldul contului colector la data de 29.04.2022 este de 26 lei.

 

Onorariul practicianului este de 1.000 lei/luna, fiind stabilit de judecatorul-sindic, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 02.05.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]