MARCOM PLANT S.R.L.-IN INSOLVENTA

2011-11-18


MARCOM PLANT S.R.L.-IN INSOLVENTA

EUROIAL   INSOL   S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

_________________________________________________________________________________________

                        

Nr.      /14.08.2019

 

 

 

  RAPORT FINAL PRIVIND DEBITORUL

                            MARCOM PLANT S.R.L. CRÂMPOIA

 

 

 

Numar dosar        : 4187/104/2017

Judecator sindic    : Marinela Georgescu

Temei juridic         : art.167 din Legea nr.85/2014

Lichidator judiciar : Euroial Insol S.P.R.L.

Debitor                  : MARCOM PLANT S.R.L. CRÂMPOIA

 

I. Preliminarii

 

MARCOM PLANT S.R.L. are sediul in com.Crâmpoia, sat.Crâmpoia, judetul Olt, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J28/945/2005, inregistrata fiscal sub nr. 18224604, si are ca obiect principal de activitate comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (cod 4778).

 

Capitalul social este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale, detinute de un singur asociat, in persoana d-lui Stoica Gheorghe Marcel, care detine si calitatea de administrator. Din informatiile telefonice furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea era in functiune la data deschiderii procedurii si nu are depuse bilanturile contabile la zi.

 

Prin incheierea din data de 08.01.2018, Tribunalul Olt a dispus, in baza Legii nr.85/2014, la cererea creditorului LU&PO SRL, deschiderea procedurii insolventei debitoarei MARCOM  PLANT S.R.L.

 

Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea administratorului judiciar, stabilindu-se un onorariu de 300 lei lunar, conform art.39 alin. 1 din lege. La sedinta Adunarii creditorilor din data de 09.03.2018, s-a confirmat Euroial Insol SPRL, in calitate de administratorul judiciar, cu un onorariu de 5.000 lei, pe toata durata procedurii.

 

Prin incheierea de sedinta din data de 14.05.2018, judecatorul sindic a confirmat lichidatorul judiciar, cu o retribu?ie 300 lei lunar, iar în lipsa disponibilit??ilor în conturile debitoarei se va utiliza fondul de lichidare, conform art.39 alin 4 din Legea nr. 85/2014.

 

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile existente la Oficiul Registrului Comertului si Ministerul Finantelor Publice.

 

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului MARCOM  PLANT S.R.L., practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2014, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv consolidat.

Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 1.469.933,60 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv consolidat.

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia administratorului debitoarei rezulta ca societatea detinea stoc de marfa in valoare de 12.285 lei, iar din informatiile transmise de administrator, acesta a sustinut ca marfa este expirata si ca societatea nu a mai desfasurat activitate din anul 2014.

                   

Avand in vedere dificultatile intampinate in comunicarea cu administratorul social, faptul ca nu ne-au fost puse la dispozitie documentele societatii si ca nu am avut informatii cu privire la bunurile acesteia, am decis promovarea unei actiuni in raspunderea administratorului social al debitoarei, pe care am si depus-o la tribunal.

Cererea formulat? a fost admisa ?i pârâtul a fost obligat la suportarea întregului pasiv al debitoarei, în sum? de 1.469.933,60 lei. In prezent, titlul executoriu a fost inaintat organului fiscal teritorial pentru urmarirea silita a debitorului.

 

IV.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art.167 din Legea nr.85/2014, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului MARCOM  PLANT S.R.L. se prezinta astfel:

                                      Bilant general de lichidare 

 

INDICATORI

     PERIOADA 08.01.2018-14.08.2019

incasari

plati

Sold initial

0

 

Incasare vanzare bunuri

0

 

Recuperare creante

 

 

Dobanzi bancare

 

 

Venituri din activitati diverse

0

 

Salarii

 

 

Onorariu lichidator

 

0

Postale , publicitate

 

0

Materiale , energia , apa

 

0

Evaluare

 

0

Comision bancar

 

0

Servicii contabilitate

 

0

Servicii terti(firma paza, impozite,taxe,transport)

 

0

Sume restituite lichidatorului

 

0

Taxa 2% UNPIR

 

0

Impozit

 

0

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

0

Distribuire creditori

 

0

TOTAL

0

0

SOLD

0

 

V.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei MARCOM  PLANT S.R.L., in conformitate cu prevederile art.175 alin.2 din Legea nr.85/2014, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar arhiva a ramas in paza si pastrarea administratorului societatii, Stoica Gheorghe Marcel.

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului prin publicare in BPI, fiind afisat si la usa Tribunalului Olt.

De asemenea, in conformitate cu disp.art.180 din Legea nr.85/2014, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura de toate îndatoririle si responsabilitatile ce ne-au revenit în baza legii.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 5.000 lei pe perioada de observatie si de 300 lei/luna de catre judecatorul sindic, pe durata procedurii de faliment. Pana la aceasta data nu s-a decontat nicio suma pentru plata onorariului lichidatorului.

 

Prin inchiderea procedurii, va solicitam sa faceti in cauza aplicarea art.179-181 din Legea nr.85/2014 si sa dispuneti si asupra cheltuielilor de procedura, in suma de 4.096,63 lei, compusa din 4.000 lei, conform art.117 alin.(1) lit.a) din Statutul privind organizarea ?i exercitarea profesiei de practician în insolventa, avand in vedere lipsa bunurilor din patrimoniul debitoarei, si 96,63 lei cheltuieli materiale, conform facturilor atasate.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]