GLOBAL OYL S.R.L.-IN INSOLVENTA

2011-12-12


GLOBAL OYL S.R.L.-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.229/15.05.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                    Debitoare: GLOBAL OYL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                       

Dosar nr.1481/98/2016

Termen: 22.05.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                              

          

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta au fost continuate sedintele de licitatie publica în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de Adunarea creditorilor din data de 28.02.2020. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Ultima sedinta de licitatie a fost organizata in data de 07.05.2020, asa cum rezulta din procesele-verbale depuse la dosar. Desi au fost indeplinite toate conditiile privind publicitatea vanzarii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit noului regulament de vanzare aprobat. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 21.05.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 1/25.03.2020

600

Serv.contabilitate trim 1

plata

 

Soldul contului colector la data de 15.05.2020 este de 5.924 lei.

 

Onorariul practicianului are o componenta fixa, care este de 5.000 lei (fara TVA) pe toata durata procedurii, si una variabila, ca onorariu de succes, in cota de 5% din incasarile rezultate din vanzarea bunurilor si din recuperarea de creante datorate debitorului, asa cum a fost hotarat de Adunarea Creditorilor.

 

III.ALTE MENTIUNI  

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.05.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 


 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]