GLOBAL OYL S.R.L.-IN INSOLVENTA

2011-12-12


GLOBAL OYL S.R.L.-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.593/18.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                    Debitoare: GLOBAL OYL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                       

Dosar nr.1481/98/2016

Termen: 25.10.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                              

          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta au fost continuate sedintele de licitatie publica în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de Judecatorul sindic in data de 10.05.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Ultima sedinta de licitatie a fost organizata in data de 27.09.2019, asa cum rezulta din procesul-verbal depus la dosar.Desi au fost indeplinite toate conditiile privind publicitatea vanzarii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                             2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit noului regulament de vanzare aprobat. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 25.10.2019.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

 

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 18.10.2019 este de 7.130 lei.

 

Onorariul practicianului are o componenta fixa, care este de 5.000 lei (fara TVA) pe toata durata procedurii, si una variabila, ca onorariu de succes, in cota de 5% din incasarile rezultate din vanzarea bunurilor si din recuperarea de creante datorate debitorului, asa cum a fost hotarat de Adunarea Creditorilor.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 21.10.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 


 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]