AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr. 154/09.05.2022

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                            DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                      <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 13.05.2022

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN  CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Pan? la aceast? dat?, au fost organizate mai multe sedinte de licitatie. Ultima sedinta de licitatie a avut loc la data de 06.05.2022, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie. De?i au fost îndeplinite toate condi?iile privind publicitatea vânz?rii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 20.05.2022.

 

La data de 15.04.2022, am incasat de la Agrofam Holding SRL-in reorganizare suma de 1.251.767 lei, reprezentand plata partiala a creantei, conform anexa 5 din Planul de reorganizare, anul I, trimestrul IV. In consecinta, am intocmit planul de distributie partiala a acestei creante incasate.

 

Referitor la prima distribuire propusa, nefiind inregistrate contestatii la planul propus, am efectuat distribuirile de sume, conform Planului de distribuire partiala nr.1 a fondurilor obtinute din lichidare din 16.02.2022, mai putin creantele salariale, pentru care asteptam statele de salarii.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea continuatii procedurii de valorificare a bunurilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

 

OP 262/15.04.2022

1.251.767

Incasare Agrofam Holding SRL-in reorganizare

Incasare

2

 

OP 3/20.04.2022

25.035,34

2% UNPIR Ialomita

plata

3

OP 4/03.05.2022

552,78

Primaria Fetesti

plata

4

OP 5/03.05.2022

43.756,25

F.G.C.R. IFN S.A.

Plata

5

OP 6/03.05.2022

138.978,30

F.G.C.R. IFN S.A.

Plata

6

OP 7/03.05.2022

49.681

Primaria Fetesti-datorii curente

Plata

7

OP 8/03.05.2022

27.445,53

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

plata

8

 

OP 9/06.05.2022

5.136,14

Onorariu lichidator judiciar ian.-mai 2022

plata

 

Soldul contului colector la data de 06.05.2022 era de 1.434.635,83 lei, din care trebuie sa achitam creantele salariale in valoare de 193.741 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, fiind decontat pana la luna mai 2022.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 09.05.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 155/09.05.2022

 

 

 

PLAN DISTRIBUIRE PARTIALA NR.2

                               A FONDURILOR OBTINUTE DIN LICHIDARE

 

 

Numar dosar         : 2457/98/2016

Judecator sindic      : Marcu Alis

Temei juridic           : art.160 din Legea nr.85/2014

Lichidator judiciar   : Euroial Insol SPRL

Debitor                    : AGROFAM TRADING SRL

 

A.  Distribuire creditori

 

Creditor

Creanta admisa

in tabel

(lei)

Sume distribuite anterior

(lei)

Suma propusa pentru

distribuire

(lei)

Creanta ramasa neacoperita

(lei)

Observatii

I.GARANTATI

 

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

725.928

 

0

97.133,05

628.794,95

 

II.BUGETARI

 

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

1.003.579

27.445,53

130.611,88

845.521,59

 

MUNICIPIUL FETESTI

20.213,12

552,78

2.630,66

17.029,68

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A.sub conditie

(CEC BANK  S.A.)

5.350.000

0

 

5.350.000

Sub conditie

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A. (PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.)

5.081.909,44

138.978,30

661.390,66

4.281.540,48

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A. (BRD  S.A.)

1.600.000

43.756,25

208.233,75

1.348.010

 

III.CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

BANCA TRANSILVANIA S.A.

1.046.556,08

0

0

1.046.556,08

 

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  S.A.

708.312,37

0

0

708.312,37

 

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.

12.769.480,34

0

0

12.769.480,34

 

PLANTAGRO COM  S.R.L.

270.010

0

0

270.010

 

BUNGE ROMANIA S.R.L.

29.576,95

0

0

29.576,95

 

PATRIA BANK S.A. 

(BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.)

1.240.669,62

0

0

1.240.669,62

 

EULER HERMES S.A.

(SC FIRST INVESTEMENT MANAGEMENT SRL- balanta)

99.244,39

0

0

99.244,39

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

RUTIERE S.A.

10.279,82

0

0

10.279,82

 

ROROM TOTAL MARKET S.R.L.

12.126,21

0

0

12.126,21

 

POIENARU STEFAN

228.109,30

0

0

228.109,30

 

AGROFAM  UNIREA S.R.L.

2.298.473

0

0

2.298.473

 

AGROFAM COM S.R.L.

 

3.190.580,58

0

0

3.190.580,58

 

VALEANU TRAICU MARIA ECATERINA

142.550

0

0

142.550

 

P.F. VALEANU CORNELIU

421.029,17

0

0

421.029,17

 

CEC BANK S.A.

12.019.072,33

0

0

12.019.072,33

 

B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI

18.229,81

0

0

18.229,81

 

AGROFAM HOLDING SRL-IN INSOLVENTA

3.429,24

0

0

3.429,24

 

I.I. ANGHELACHE BOGDAN CALIN (ANGHELACHE BOGDAN CALIN )

6.137,22

0

0

6.137,22

Creanta admisa in parte

LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.

11.564,67

0

0

11.564,67

 

IVAN IONEL

7.748,80

0

0

7.748,80

 

I.F. IABA CATALIN MIHAIL

173.780,20

0

0

173.780,20

 

IV.SALARIATI

 

 

 

 

 

SALARIATI

193.741

0

193.741

0

Suma nedistribuita

(clarificari)

V.ASOCIATI

 

 

 

 

 

POIENARU STEFAN

6.106.456,56

0

0

6.106.456,56

 

TOTAL

 

210.732,86

1.293.741

 

 

B.   Cheltuieli de procedura

 

Cheltuielile de procedura acumulate si decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art. 159 pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, sunt urmatoarele :

·      Onorariu lichidator                                                                    65.136,14  lei

·      Cheltuieli cu servicii la terti(contabil, evaluator, furnizori)        7.800 lei

·      Cheltuieli cu expertiza tehnica                                                                      0 lei

·      Prestari servicii                                                                               830,57 lei

·      Comision bancar                                                                             308,40  lei

·      Cheltuieli cu taxe si impozite                                                        236.80  lei

·      Cheltuieli cu salarii si asimilate                                                       1437  lei

·      Cheltuieli materiale                                                                                0  lei

·      Cheltuieli cu energia si apa                                                                   0  lei

·      Cheltuieli cu publicitatea                                                               813,85 lei

·      Cheltuieli postale                                                                               50,32 lei

·      Taxa UNPIR 2%                                                                          35.764,78 lei

·      TVA de plata                                                                                           0  lei

·      Cheltuieli curente la Primaria Fetesti                                           49.681 lei

___________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA :                                      162.058,86 lei

 

Soldul contului colector la data de 06.05.2022 este de 1.434.635,83 lei. Am propus plata datoriilor curente catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, nascuta dupa data de 15.06.2018, in valoare de 125.521 lei. Suma de 15.373,83 lei propunem a fi pastrata in contul colector, pentru acoperirea viitoarelor cheltuieli de procedura, ramand sa distribuim suma de 1.100.000 lei.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]