AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.285/05.06.2020

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                            DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 12.06.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? am convocat Adunarea creditorilor, pentru data de 27.03.2020, cu propunerea de modificare a regulamentului de vanzare in baza art.156 alin.(2) din Legea nr.85/2014. Ordinea de zi a fost aprobata de creditori prin voturile transmise. Au fost refacute publicatiile de vanzare si postate anunturi pe site-urile specializate UNPIR, centru si filiala, precum si pe cel al lichidatorului.

 

Prima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 29.05.2209, asa cum rezulta din procesul-verbal de licitatie depus la dosar. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri.

 

In ceea ce priveste cererea creditoarei D.G.R.F.P. Ploiesti cu privire la suma datorata de debitoare in valoare de 2.800 lei, aceasta a fost achitata, in cuantum redus, dupa termenul stabilit in procesul-verbal, astfel ca nu s-a putut beneficia de reducerea la jumatate a cuantumului amenzii. Ca urmare, amenda trebuie achitata in intregime, urmand a fi avuta in vedere la plata cu prioritate.

 

Referitor la creanta Primariei Fetesti, aceasta este o creanta curenta, nefiind necesara inscrierea in tabelul creditorilor, urmand a fi avuta in vedere si ea la plata cu prioritate.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

 

 

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit Codului de procedura civila. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 12.06.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Ch.40/30.04.2020

600

servicii contabile ianuarie-martie 2020

plata

2

OP 1/14.01.2020

136,80

IVGAMA GUARD SRL-TVA aferent

plata

3

OP 2/03.06.2020

830,57

SISTEM ECO PREST SRL

plata

4

Ch.30.04.2020

164

EUROIAL INSOL SPRL-licitatie ziar

plata

 

Soldul contului colector la data de 31.03.2020 era de 13.178 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, nefiind decontat.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 09.06.2020.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 


 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]