AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 
 

Nr. 418/21.11.2022       

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                       DEBITOR : AGROFAM TRADING S.R.L.

SECTIA CIVILA  

Dosar nr. 2457/98/2016

 

 

         Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si

                                                    recuperarii creantelor   

 

 

Bunurile oferite initial spre vanzare sunt aratate in tabelul de mai jos.

 

NR.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT.

PRET DE REFERINTA

-LEI-

Valoare incasata

(cu TVA)

-LEI-

CRT.

 

 

 

 

 

1

Taror, 2012

buc

1

448.295

36.050

2

Microbuz Volkswagen

buc.

1

13.830

1.106

3

Autotractor Iveco

buc.

1

22.010

1.761

4

Bascula electronica, 2006

buc.

1

85.352

6.828

5

Taror , 2012

buc.

1

107.288

8.583

6

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

739

7

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

739

8

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

739

9

Sistem cantarire, 2006

buc.

1

23.344

1.867

10

Granomat, 2008

buc.

1

9.238

739

11

Casa de marcat, 2008

buc.

1

643

51

12

Pompa carburanti, 2009

buc.

1

8.930

714

13

Aparat capsat, 2005

buc.

1

838

67

14

Generator electric, 2010

buc.

1

1.361

109

15

Microbuz  1997 (IL 56 AGF)

buc.

1

9.943

795

16

Microbuz 1999 (IL 57 AGF)

buc.

1

6.372

509

17

Autoutilitara Ford Tranzit(IL 47 AGF)

buc.

1

17.200

1.376

18

Casa de bani

buc.

1

1.750

140

19

Copiator Toshiba

buc.

1

800

64

20

Centrala telefonica

buc.

1

700

56

21

Mobilier birou

buc.

1

5.805

464

22

Sistem de securitate

buc.

1

1.450

116

23

Mobilier bucatarie

buc.

1

3.225

258

24

Deseuri metalice

kg

1

57.401

4.592

25

Stoc piese/consumabile

bloc

1

55.190

4.408

26

SDV-uri(conform lista)

bloc

1

67.227

5.378

27

Module birouri

bloc

1

21.896

1.752

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

997.802

80.000

 

Potrivit hotararii adoptate de Adunarea Creditorilor de modificare a regulamentului de vanzare in baza art.156 alin.2 din Legea nr.85/2014, au fost organizate mai multe sedinte de licitatie cu frecventa la doua saptamani, in conditiile Codului de procedura civila (vanzarea la cel mai bun pret oferit). In data de 07.10.2022, au fost vandute toate bunurile, aratate in tabelul de mai sus,pentru care s-a incasat intreaga suma.

      

Dupa data inventarierii, au fost identificate si alte bunuri, a caror evaluare este in curs, pe care le redam mai jos.

 

Nr.

crt.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

0

                                1

    2

      3

1

Autotractor MAN IL-49-AGF

buc.

1

2

Semiremorca IL-68-AGF

buc.

1

3

Autoutilitara MAN IL-53-AGF

buc.

1

4

Semiremorca IL-03-WWJ

buc.

1

5

Autoutilitara MAN IL-61-AGF

buc.

1

6

Tractor U650

buc.

1

 

In ceea ce priveste onorariul lichidatorului judiciar, acesta a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la valoarea de 1000 lei/luna. Pe parcursul derularii procedurii, au aparut elemente noi, generate de situatia bunurilor, recuperarea creantei de la societatea Agrofam Holding SRL-in faliment si situatia creantelor salariale, aspect care au necesitat activitati suplimentare ale lichidatorului judiciar. Ca urmare, tinand seama de durata procedurii, de valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor, de valoarea creantelor de recuperat si de eforturile intreprinse in vederea recuperarii, de situatia patrimoniului, de natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea si depozitarea lor, solicitam majorarea onorariului de la valoarea de 1000 lei/luna la valoarea de 1500 lei/luna si 5% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor.   

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 409/21.11.2022

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

 

1. Date privind dosarul: Nr. 2457/98/2016, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Marcu Alis.

2. Creditori: conform listei anexa.

3.1. Debitor: AGROFAM TRADING S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO17087401, cu sediul in mun.Fetesti, sos.Fetesti-Stelnica km.3, judetul Ialomita, Num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/544/2004.

3.2. Administrator special: Poienaru ?tefan.

4.Lichidator judiciar : Euroial Insol SPRL, Cod de identificare fiscal? RO27289262, Sediul social: mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita, inreg. UNPIR RFO II 0480, Tel/Fax. 0243-273761, E-mail cabavstroe@yahoo.com, web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGROFAM TRADING S.R.L., conform incheierii din data de 15.06.2018 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 2457/98/2016, în temeiul art.48 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI

AGROFAM TRADING S.R.L. FETESTI

 

?edin?a Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul  lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

Data sedintei : 29.11.2022.

Ora: 15:30.

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidator, înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.                                                                             

                                                              ORDINEA DE ZI :

 

1.    Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si recuperarii creantelor si propunerea de modificare a onorariului lichidatorului, in baza art.38 alin.(2) din OUG nr.86/2006.

 

informa?ii suplimentare:

Pentru alte informa?ii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon 0761636996 si 0243273761 sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului, ultima varianta fiind cea recomandata in conditiile actuale.

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]