AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.662/10.11.2021

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                            DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                      <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 12.11.2021

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN  CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Pan? la aceast? dat?, au fost organizate mai multe sedinte de licitatie. Ultima sedinta de licitatie a avut loc la data de 05.11.2021, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie. De?i au fost îndeplinite toate condi?iile privind publicitatea vânz?rii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 19.11.2021.

 

Având în vedere cererea de renun?are la declara?ia de crean?? formulat? de TOROS AGROPORT ROMANIA SRL, am luat act de vointa creditoarei, sens in care am refacut tabelul definitiv al creantelor, care a fost depus spre publicare in B.P.I. si la Tribunalul Ialomita.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea conrtinuatii procedurii de valorificare a bunurilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chitanta nr.59 08.10.2021

600

Plata servicii contabile iulie-septembrie

plata

 

Soldul contului colector la data de 31.10.2021 era de 9.045 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, nefiind decontat.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 10.11.2021.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 


 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]