AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.17/15.01.2021

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                            DEBITOARE: AGROFAM TRADING S.R.L.                                        

JUDECATOR SINDIC                                      <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 22.01.2021

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN  CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, contestatia depusa de creditoarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. la raportul de activitate nr.514/12.10.202 a fost admisa de judecatorul-sindic, astfel ca masura propusa de preluare a unor bunuri in contul creantelor detinute de creditorii Valeanu Corneliu,  Valeanu-Traicu Maria-Ecaterina, Agrofam Unirea SRL si Agrofam Com SRL, a fost anulata.

 

In aceste conditii, am continuat procedura de vanzare la licitatie a tuturor bunurilor din patrimoniul debitoarei. Ultima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 08.01.2021, asa cum rezulta din procesul-verbal de licitatie depus la dosar. Licita?iile se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri.

 

Primaria Municipiului Fetesti a depus la dosar cerere pentru inscrierea in tabel a creantelor curente, avand ca obiect taxe si impozite locale. Acestea sunt creante curente, nefiind necesara inscrierea in tabelul creditorilor, cererea urmand a fi avuta in vedere la plata cu prioritate a creantelor nascute in timpul procedurii.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

 

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chitanta nr.50/ 23.12.2020

600

Plata servicii contabile octombrie - decembrie 2020

 

 

Soldul contului colector la data de 31.12.2020 era de 11.120 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, nefiind decontat.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.01.2021.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesi [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]