AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

_________________________________________________________________________

Nr.569/11.10.2019

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA        DEBITOARE: AGROFAM TRADING  S.R.L.                                         

JUDECATOR SINDIC                                      <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.2457/98/2016

Termen: 18.10.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 10.05.2019.

 

Au fost refacute publicatiile de vanzare si postate anunturi pe site-urile specializate UNPIR, centru si filiala, precum si pe cel al lichidatorului. Urmatoarea sedint? de licitatie va avea loc la data de 18.10.2019.

 

Ultima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 04.10.2019, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. In aceasta etapa, preturile de vanzare au fost reduse conform regulamentului de vanzare aprobat. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit noului regulament de vanzare aprobat. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 18.10.2019.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Ch..31/26.09.2019

600

Servicii contabile

plata

 

Soldul contului colector la data de 30.09.2019 era de 16.171 lei. 

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, nefiind decontat.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 14.10.2019.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe


 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]