AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

2011-12-12


AGROFAM TRADING S.R.L.-REORGANIZARE

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.146/16.03.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                         DEBITOR : AGROFAM TRADING S.R.L.

SECTIA CIVILA                                             <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr. 2457/98/2016

 

 

 

Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si                  a propunerii de modificare a regulamentului de vanzare in baza art.156 alin.2 din Legea nr.85/2014.

 

 

 

Bunurile oferite initial spre vanzare fac parte din categoriile obiecte de inventar, mijloace de transport, echipamente si utilaje, deseuri metalice, stoc piese/consumabile, situate in mun.Fetesti, judetul Ialomita, fiind redate in tabelul de mai jos.

 

NR.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

PRET LEI

 

CRT.

 

 

 

EVALUARE/ BUCATA

OBSERVATII

0

1

2

3

4

 

1

Taror, 2012

buc

1

448.295

    Sechestru ANAF

2

Microbuz Volkswagen

buc.

1

13.830

    Sechestru ANAF

3

Autotractor Iveco

buc.

1

22.010

Sechestru ANAF

4

Bascula electronica

buc.

1

85.352

Sechestru ANAF

5

Taror

buc.

1

107.288

Sechestru ANAF

6

Granomat

buc.

1

9.238

Sechestru ANAF

7

Granomat

buc.

1

9.238

Sechestru ANAF

8

Granomat

buc.

1

9.238

Sechestru ANAF

9

Sistem cantarire

buc.

1

23.344

Sechestru ANAF

10

Granomat

buc.

1

9.238

Sechestru ANAF

11

Casa de marcat

buc.

1

643

Sechestru ANAF

12

Pompa carburanti

buc.

1

8.930

Sechestru ANAF

13

Aparat capsat

buc.

1

838

Sechestru ANAF

14

Generator electric

buc.

1

1.361

Sechestru ANAF

15

Microbuz 312

buc.

1

9.943

Sechestru ANAF

16

Microbuz 314

buc.

1

6.372

Sechestru ANAF

17

Autoutilitara Ford Tranzit

buc.

1

17.200

Liber de sarcini

18

Casa de bani

buc.

1

1.750

Liber de sarcini

19

Copiator Toshiba

buc.

1

800

Liber de sarcini

20

Centrala telefonica

buc.

1

700

Liber de sarcini

21

Mobilier birou

buc.

1

5.805

Liber de sarcini

22

Sistem de securitate

buc.

1

1.450

Liber de sarcini

23

Mobilier bucatarie

buc.

1

3.225

Liber de sarcini

24

Deseuri metalice

kg

1

57.401

Liber de sarcini

25

Stoc piese/consumabile (conform lista)

bloc

1

55.190

Liber de sarcini

26

SDV-uri(conform lista)

bloc

1

67.227

Liber de sarcini

 

T O T A L  G E N E R A L

   

975.906

 

 

Potrivit regulamentului de vanzare adoptat de Adunarea Creditorilor, au fost organizate trei etape de cate 5 sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani si cu micsorarea pretului de pornire pe parcursul etapelor, conform regulamentului adoptat de creditori.

 

Pana la aceasta data, nu s-a vandut niciun bun.

         

Avand in vedere situatia prezentata, tinand seama de principiul celeritatii si al maximizarii veniturilor obtinute din lichidare si de faptul ca bunurile ramase sunt uzate fizic si moral, in baza prevederilor art.156 alin.(2), teza a doua, din Legea nr.85/2014, propunem modificarea regulamentului de vanzare, in sensul valorificarii lor in conditiile Codului de porocedura civila, pretul de referinta fiind cel din raportul de evaluare.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe


 EUROIAL INSOL SPRL

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa  

 

 

_________________________________________________________________________________________

Nr.145/16.03.2020

 

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

 

 

 

1. Date privind dosarul: Nr. 2457/98/2016, Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, Judec?tor sindic Marcu Alis.

2. Creditori: conform listei anexa.

3.1. Debitor: AGROFAM TRADING S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO17087401, cu sediul in mun.Fetesti, sos.Fetesti-Stelnica km.3, judetul Ialomita, Num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/544/2004.

3.2. Administrator special: Poienaru ?tefan.

4.Lichidator judiciar : Euroial Insol SPRL, Cod de identificare fiscal? RO27289262, Sediul social: mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita, inreg. UNPIR RFO II 0480, Tel/Fax. 0243-273761, E-mail : office@euroialinsol.ro , web-site www.euroialinsol.ro.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGROFAM TRADING S.R.L., conform incheierii din data de 15.06.2018 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr. 2457/98/2016, în temeiul art.48 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei si de insolventa

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI

AGROFAM TRADING S.R.L. FETESTI

 

?edin?a Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul  lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, Ialomita.

Data sedintei : 27.03.2020.

Ora: 15:30.

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidator, înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.                                                                              

                                                              ORDINEA DE ZI :

 

1.     Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de modificare a regulamentului de vanzare in baza art.156 alin.2 din Legea nr.85/2014.

 

informa?ii suplimentare:

Pentru alte informa?ii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon 0761636996 si 0243273761 sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului, ultima varianta fiind cea recomandata in conditiile actuale.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]