AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

2011-12-27


AGROBARAGANUL SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.567/11.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                            DEBITOARE : AGROBARAGANUL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                    <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                    

Dosar nr.651/98/2009

Termen: 18.10.2019

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  IN PERIOADA DE REFERINTA

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1.ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, au fost organizate sedinte de licitatie pentru valorificarea bunurilor identificate si evaluate din patrimoniul debitoarei, fara a primi vreo oferta de cumparare. Pana la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate cele 15 sedinte de licitatie stabilite de la ultima Adunare a Creditorilor. Ca urmare, am reconvocat Adunarea Creditorilor pentru data de 25.10.2019 pentru stabilirea conditiilor de vanzare pentru activele ramase de valorificat.

 

Referitor la identificarea celor doua constructii din com.Daeni, jud.Tulcea, am primit raspuns de la OCPI Tulcea cu privire la documentatia cadastrala a activelor ce au apartinut societatii Agromec Daeni SA, urmand sa primim si planul cadastral, care sa ne ajute la identificarea efectiva a constructiilor.

 

In ceea ce priveste capul tractor marca MAN, aflat la societatea  Autocomexim SRL Brasov, in urma hotararii Comitetului Creditorilor, am incheiat actul de dare in plata si am emis factura de vanzare catre aceasta societate.

 

Au fost întocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Va fi continuata procedura de valorificare a bunurilor, potrivit hotararii ce va fi luata de Adunarea Creditorilor.

 

De asemenea, vom intreprinde masurile necesare pentru finalizarea operatiunii de identificare si  evaluare a bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei.  

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura in perioada de referinta este redata mai jos :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 4/20.09.2019

594,44

publicitate

plata

2

OP 5/20.09.2019

900,00

Serv. contabilitate (3 luni)

plata

 

Onorariul lichidatorului este de 1.500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii, care nu a fost decontat decat partial.

 

Soldul contului la data de 30.09.2019 era de 11.406 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI          

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 14.10.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]