AGROINDUSTRIALA MOVILA SA-FALIMENT

2012-02-15


AGROINDUSTRIALA MOVILA SA-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

                                                                                                                                                                      Num?r:

                                                                                                                           Data emiterii: 05.10.2022

 

 

1. Date privind dosarul:Num?r dosar 24/98/2004, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Alis Marcu.

2. Creditori: potrivit lista anexa.

3.1. Debitor: AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A., Cod de identificare fiscal? 2393704, Sediul social : com.Movila, jud.Ialomita, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/187/1991.

3.2. Administrator special: nu exista desemnat.

4. Lichidator judiciar : Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? RO 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 00480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  e-mail  cabavstroe1@gmail.com .

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului  AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A., conform  încheierii din data de 18.02.2005 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul 24/98/2004, în temeiul art. 14 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A.

 

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita. 

Data : 13/10/2022

Ora: 15:00

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

                                                             ORDINEA DE ZI:

1.     Aprobarea masurii de cesionare si incasare a creantelor rezultate din vanzarea locuintelor de serviciu, in vederea inchiderii procedurii.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon 0343/801804, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului. Necomunicarea votului/punctului de vedere va fi considerat? ca vot favorabil propunerii lichidatorului. 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.      /06.10.2022

               

 

 
TRIBUNALUL IALOMITA                    DEBITOARE: AGROINDUSTRIALA MOVILA S.A.

JUDECATOR SINDIC                               <<in faliment/in bankruptcy/en failliete>>

Dosar nr.24/98/2004                       

 

 

 

RAPORT PRIVIND SITUATIA LOCUINTELOR DE SERVICIU DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI VANDUTE IN PROCEDURA DE FALIMENT

                             

 

 

In procedura de faliment a debitoarei, au fost valorificate locuintele de serviciu din patrimoniul acesteia, in conditiile si cu procedura reglementata de Legea nr.85/1992 si Decretul-Lege nr.61/1990, asa cum s-a aprobat de Adunarea Creditorilor.

 

In prezent, din totalul celor 51 de locuinte, pentru 7 dintre ele nu s-a incasat integral pretul de vanzare-cumparare. Situatia acestor 7 contracte este urmatoarea :                      

 

Nr.

Crt.

Numele si

prenumele

Nr. lot

cadastral

Val.

cladire

Val.

teren

Total

val.

Taxe

notar.

Total

val. ach.

Rest de

achitat

1.

Daineanu Valentin

116/1/23

116/1/22

6060

741

6801

1552,2

5004

3.349,20

2.

Diaconu Ctin

116/1/36;6

C85

2948

45

2993

558,48

2993

558,48

3.

Ciocan Niculina

116/1/36;7

C85

2070

41

2111

428,28

2311

228,28

4.

Fecioru Loredana-Beatrice

116/1/36;11

C85

1939

40

1979

407,20

-

2.386,20

5.

Fecioru Ana Maria

116/1/36;16

C85

2020

40

2060

553,52

1500

1.113,52

6.

Savin Georgel

116/1/32;2

C93

2578

89

2667

547,32

-

3214,32

7.

Gusa Ioan

116/1/32;6

C93

2578

89

2667

534,97

-

3201,97

 

Pe parcursul procedurii, am urmarit sa incasam preturile din contracte, insa cumparatorii sunt plecati din tara ori lucreaza in alte zone ale tarii. Din aceste motive, pana la aceasta data nu am reusit sa incasam sumele restante.

 

Pentru a inchide procedura, care dateaza din anul 2004, in contextul in care alte activitati nu mai sunt de indeplinit, am propus vanzarea nominala a creantelor rezultate din cele 7 contracte sus-mentionate, catre un cumparator identificat si care doreste sa sprijine inchiderea procedurii, asa incat sa putem inchide procedura, urmand ca cesionarul creantelor sa-si recupereze pretul achitat de la cumparatorii locuintelor.

 

In aceste conditii, nemaiavand bunuri de valorificat, vom putea intocmi situatiile financiare finale si raportul final.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe


 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]