LTR INTERNATIONAL SRL-FALIMENT

2012-02-23


LTR INTERNATIONAL SRL-FALIMENT  

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.197/05.05.2020

 

TRIBUNALUL IALOMITA                    Debitoare: L.T.R. INTERNATIONAL S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                       <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                                         

Dosar nr. 96/98/2019

Termen: 08.05.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                         

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor existente din patrimoniul debitoarei, în conditiile dispuse de judecatorul sindic la data de 27.09.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Desi au fost indeplinite toate conditiile privind publicitatea vanzarii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani.

 

De asemenea, am reconvocat Adunarea creditorilor pentru datele de 14.02.2020, respectiv 16.03.2020, avand ca ordine de zi confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, in cuantum de 800 lei/luna. La aceste sedinte nu s-a prezentat niciun creditor si nu au fost comunicate puncte de vedere/voturi.

 

Avand in vedere dispozitiile art.45(1) lit.o) din Legea nr.85/2014, tinand seama ca nici de data aceasta nu s-a indeplinit conditia de cvorum, cauzata de neprezentarea creditorilor legal convocati, va solicitam aprobarea propunerilor lichidatorului judiciar, inscrise pe ordinea de zi a celor doua sedinte consecutive ale Adunarii Creditorilor.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit Codului de procedura civila. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 08.05.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul provizoriu al practicianului este de 2.000 lei (fara TVA) pe toata durata procedurii, fiind stabilit prin incheierea de deschidere a procedurii de insolventa.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI la data de 05.05.2020.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]