PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

2012-05-18


PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.284/05.06.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA            Debitoare : PROGROUP TRAINING S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                               

Dosar nr.1324/98/2014

Termen: 12.06.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                      

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVIT??I DESF??URATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta din data de 15.05.2018. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar, dupa regulile din Codul de procedura civila, fara a se primi vreo oferta de cumparare.

 

Avand in vedere ca bunurile ramase in patrimonial debitoarei sunt in stare de nefunctionare, am convocat Adunarea creditorilor pentru data de 25.06.2020, avand ca ordine de zi prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de casare si valorificare a deseurilor rezultate din casare.

 

Au fost întocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVIT??I PREVIZIONATE

 

Va fi convocata Adunarea creditorilor pentru data de 25.06.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MEN?IUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERIN??

 

Situa?ia încas?rilor si a pl??ilor in perioada de referinta este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

OP/27.12.2019

600

servicii contabilitate

ianuarie-martie 2020

plata

2.

 

OP.28/30.04.2020

2.098,39

onorariu lichidator

ianuarie-aprilie 2020

plata

 

Onorariul lichidatorului este stabilit la suma de 500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii.

 

Soldul conturilor la data de 31.05.2020 este de 6.120 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI  

         

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Raportul a fost transmis spre publicare in BPI la data de 10.06.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.303/12.06.2020

                                   

                                                                                                           

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

                                                                                                                                                                                                                                  

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 1324/98/2014, Tribunalul Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Marcu Alis Gabriela.

2. Creditori: mentionati in lista anexata .

3.1. Debitor: PROGROUP TRAINING S.R.L., Cod de identificare fiscal? 22358191, Sediul social in mun.Slobozia, str.Ardealului, bl.2, sc.C, ap.4, jud.Ialomita, Num?r de ordine în registrul comer?ului J21/535/2007.

3.2. Administrator special: Dumitrascu Danut.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721367804/0243-273761,  E-mail  office@euroialinsol.ro .

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PROGROUP TRAINING S.R.L., conform incheierii din data de 26.05.2014 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.1324/98/2014, în temeiul art.14 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI  PROGROUP TRAINING S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.M.Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita. 

Data : 25.06.2020

Ora : 15:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, inainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

                                                        ORDINEA DE ZI:

1.  Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de casare a bunurilor si de valorificare a deseurilor rezultate din casare.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon 0761636996 si 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului. Necomunicarea votului/punctului de vedere va fi considerat ca vot favorabil propunerii lichidatorului.  

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Prin asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.304/12.06.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                      DEBITOR: PROGROUP TRAINING S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                                       

Dosar nr. 1324/98/2014

 

 

RAPORT DE PREZENTARE A PROBLEMELOR  INSCRISE

PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ADUNARII CREDITORILOR

DIN DATA DE 25.06.2020

 

 

 

ORDINE DE ZI :

1.Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de casare si valorificare a deseurilor rezultate din casare.

 

Procedura de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei a fost demarata in ianuarie 2015. De atunci si pana in prezent au fost organizate sedinte de licitatie, atat in conditiile regulamentului de vanzare, aprobat de Adunarea Creditorilor, cat si in baza Codului de procedura civila. In tabelul de mai jos redam situatia bunurilor existente la data deschiderii procedurii.

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

Valoare

 

ACTIVE  IMOBILIZATE

     

1

Apartament 4 camere

buc

1

246.480

 

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

     

2

Xguard dispecerat

buc

1

2.600

3

Modul dispecerat DRC 2

buc

1

170

4

Sistem alarma

buc

1

1.700

5

Laptop DELL INTEL

buc

1

1.200

 

 

 

 

 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT

 

 

 

6

Hyunday IX35

buc

1

55.000

7

Hyunday Santa

buc

1

20.600

8

Dacia Logan

buc

1

12.600

9

Fiat Grande Punto

buc

1

11.500

10

Matiz

buc

1

3.200

11

Matiz

buc

1

5.100

12

Dacia Logan Diesel

buc

1

7.900

13

Peugeot Boxer

buc

1

19.000

14

Lada

buc

1

11.900

15

Lada

buc

1

580

16

Hyunday Accent

buc

1

12.300

17

Hyunday I30

buc

1

23.800

18

Hyunday Accent

buc

1

14.400

19

Fiat Punto Clasic

buc

1

10.500

20

Dacia Logan

buc

1

14.500

21

Daewoo Cielo

buc

1

5.100

22

BMW X4 Drive

buc

1

59.000

 

TOTAL GENERAL

 

 

539.130

 

Pe parcursul procedurii de valorificare, au fost vandute o parte din bunuri. In  tabelul de mai jos redam situatia bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei, cu ultimele preturi de referinta, de la care au fost organizate sedintele de licitatie.

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

Valoare de evalure (lei)

1

Sistem alarma

buc

1

1.700

2

Laptop DELL INTEL

buc

1

1.200

 

MIJLOACE DE TRANSPORT

 

 

 

3

Hyunday Santa Fe

buc

1

20.600

4

Matiz

buc

1

3.200

5

Matiz

buc

1

5.100

6

Dacia Logan Diesel

buc

1

7.900

7

Peugeot Boxer

buc

1

19.000

8

Lada

buc

1

11.900

9

Lada

buc

1

580

10

Hyunday Accent

buc

1

12.300

11

Hyunday I30

buc

1

23.800

12

Dacia Logan

buc

1

14.500

13

Daewoo Cielo

buc

1

5.100

 

Subliniem faptul ca bunurile ramase în patrimoniul debitoarei sunt inutilizabile, fiind in stare de degradare si uzate moral.

 

Tinand seama de aceste imprejurari, de faptul ca procedura de valorificare a bunurilor a durat 5 ani, iar durata de utilizare a mijloacelor de transport este implinita de mult, propunem mijloacele de transport ramase in patrimoniul debitoarei sa fie casate si valorificate ca deseuri metalice. Prin aceasta propunere dorim accelerarea proceduriia falimentului, asigurandu-se premisele finalizarii acesteia.

 

         

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]