PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

2012-05-18


PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

 

Nr.       /13.03.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare : PROGROUP TRAINING S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                    <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                               

Dosar nr.1324/98/2014

Termen: 22.03.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                         

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

     1. ACTIVIT??I DESF??URATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 15.05.2018. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar, dupa regulile din Codul de procedura civila, fara a se primi vreo oferta de licitatie.

 

Dupa cum am aratat in raportul anterior, la licitatia din data de 29.11.2018, au fost adjudecate trei autoturisme, pentru care s-a incasat intregul pret.

 

Au fost întocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                                2.ACTIVIT??I PREVIZIONATE

 

Se vor organiza in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit Codului de procedura civila.

 

Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 21.03.2019.

 

 

II.MEN?IUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERIN??

 

Situa?ia încas?rilor si a pl??ilor in perioada de referinta este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

Chit. 758/12.12.2018

2.500

c/v onorariu lichidator

 iunie-octombrie 2018

Plata

2.

OP 14/27.12.2018

4.235,24

c/v licitatii si onorariu lichidator

octombrie 2017-mai 2018

Plata

3.

 

OP 16/27.12.2018

 

4.587

plata TVA

Plata

4.

Chit.6/11.01.2019

700

c/v diferenta licitatie

 Manu Corneliu

Incasare

5.

OP  11.01.2019

 

2.500

c/v diferenta licitatie

MNS SECURITY SRL

Incasare

6.

OP  12.02.2019

2.388

c/v diferenta licitatie

MNS SECURITY SRL

Incasare

7.

Chit. 12/12.03.2019

600

servicii contabilitate

ianuarie-martie 2019

Plata

8.

Chit. 7/12.03.2019

1.848

c/v diferenta licitatie

 Manu Corneliu

Incasare

 

Onorariul lichidatorului este stabilit la suma de 500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii.

 

Soldul contului la data de 12.03.2019 este de 46.306,39 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Raportul a fost transmis spre publicare in BPI la data de 13.03.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]