PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

2012-05-18


PROGROUP TRAINING SRL-FALIMENT

 

EUROIAL   INSOL   S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

_____________________________________________________________________________________

 

Nr. 728/27.12.2019

 

 

 

        PLAN DISTRIBUIRE PARTIALA A FONDURILOR OBTINUTE DIN

                   LICHIDARE SI DIN INCASAREA CREANTELOR

 

 

 

 

Numar dosar          : 1324/98/2014

Judecator sindic      : Marcu Alis Gabriela

Temei juridic           : art.122 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar   : Euroial Insol SPRL

Debitor                    : PROGROUP TRAINING SRL

 

A.  Distribuire creditori

 

Nr.

crt.

Creditor

Creanta inscrisa

in tabel

Sume distribuite anterior

Suma propusa pt.

distribuire

Creanta ramasa neacoperita

Obs.

I.Creante garantate

1.

D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. IALOMITA

340.480

110.000

 

50.000

180.480

 

II.Creante bugetare

2.

PRIMARIA SLOBOZIA

2.695

0

 

2.695

 

3.

D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. IALOMITA

1.282.846

2.493

0

1.280.353

 

4.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

1.376

0

0

1.376

 

III.Creante chirografare

5.

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

851,37

0

0

851,37

 

6.

URBAN S.A.

252,37

0

0

252,37

 

7.

SCHUBERT&FRANZKE SRL

4.540

0

0

4.540

 

8.

VODAFONE ROMANIA SA

3.710,59

0

0

3.710,59

 

IV.

Salariati

 

 

 

 

 

9.

SALARIATI

71.878

71.878

0

0

 

         TOTAL

1.708.629,33

184.371

50.000

1.474.258,33

 

 

B.   Cheltuieli de procedura

 

 

Cheltuielile de procedura decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006, sunt urmatoarele :

·      Onorariu lichidator (partial)                                                      37.635 lei ;

·      Cheltuieli cu servicii la terti(contabil, evaluator, furnizori)  13.600 lei ;

·      Comision bancar                                                                               587 lei ;

·      Cheltuieli cu taxe si impozite                                                            45 lei ;

·      Cheltuieli cu servicii la terti                                                         8.880 lei ;

·      Cheltuieli amenzi si posta                                                              256  lei ;

·      Cheltuieli cu energia si apa                                                          2.524 lei ;

·      Cheltuieli cu publicitatea                                                             2.404  lei ;

·      Taxa UNPIR 2%                                                                             4.544 lei ;

·      TVA de plata                                                                                18.041 lei .

     ________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA : 88.516 lei.

 

 

 

Soldul contului colector la data de 27.12.2019 este de 58.820 lei.  Din aceasta suma, distribuim creditoarei garantate A.J.F.P. IALOMITA suma de 50.000 lei, potrivit hotararii judecatorului sindic.

 

Diferenta ramasa in urma distribuirii, in suma de 8.820 lei, va fi retinuta in contul colector, pentru acoperirea viitoarelor cheltuieli de procedura.   

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.7/03.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA            Debitoare : PROGROUP TRAINING S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                               

Dosar nr.1324/98/2014

Termen: 10.01.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                      

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVIT??I DESF??URATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta din data de 15.05.2018. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar, dupa regulile din Codul de procedura civila, fara a se primi vreo oferta de cumparare.

 

Am intocmit un nou plan de distribuire partiala, conform sentintei civile nr.1316F/15.11.2019.

 

Au fost întocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVIT??I PREVIZIONATE

 

Se vor organiza in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit Codului de procedura civila.

 

Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 09.01.2020.

 

II.MEN?IUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERIN??

 

Situa?ia încas?rilor si a pl??ilor in perioada de referinta este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

Chit.30/17.12.2019

600

servicii contabilitate

 

plata

2.

 

OP.22/14.12.2019

1.000

onorariu lichidator

noiembrie-decembrie 2019

plata

3.

OP.25 si 26

50.000

sume distribuite conform planului

plata

 

Onorariul lichidatorului este stabilit la suma de 500 lei/lun?, fara TVA, pe toat? durata procedurii.

 

Soldul conturilor la data de 30.12.2019 este de 8.820 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI  

         

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Raportul a fost transmis spre publicare in BPI la data de 03.01.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]