DIVITAE SRL-IN INSOLVENTA

2012-06-01


DIVITAE SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.56/28.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                           Debitoare : DIVITAE S.R.L.                                      

SECTIA CIVILA                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.123/98/2019

Termen: 31.01.2020

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am analizat documentele societatii, avute la dispozitie, in vederea promovarii actiunii in raspunderea administratorului, in baza prevederilor art.169 din Legea nr.85/2014, actiune depusa la tribunal.

 

De asemenea, am analizat situatia activelor din patrimoniul debitoarei in vederea promovarii actiunii in anularea actelor de instrainare, actiune depusa la tribunal.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Avand in vedere cele prezentate, vom urmari solutionarea celor doua dosare amintite mai sus.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

-

-

-

-

 

Onorariul practicianului este de 1.000 lei/luna, pe toata durata procedurii, fiind stabilit prin Adunarea Creditorilor din data de 05.04.2019.

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 28.01.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]