TERASTUD SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


TERASTUD SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.597/21.10.2019

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                DEBITOARE: TERASTUD SRL

SECTIA CIVILA                                                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.581/98/2017

Termen: 25.10.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 10.04.2019.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 8 sedinte de licitatie, fiind adjudecat tractorul agricol Ferarri, pentru care s-a incasat intreaga suma de 2.463,30 lei. In urma vanzarii bunul a fost predat noului proprietar.

 

Prin adresa nr.592/18.10.2019, am instiintat  Primaria Branesti despre instrainarea activului situat in intravilanul comunei Branesti, judetul Ilfov.

 

Urmatoarea sedint? de licitatie va avea loc la data de 25.10.2019.

 

Conform planului de distribuire partial intocmit, pentru care nu s-au formulat contestatii, am distribuit suma de 100.000 lei, catre creditoarea BRD Societe GROUPE  SA.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie in vederea valorificarii celorlalte bunuri din patrimoniul debitoarei, prin licita?ie public?.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 1/24.09.2019

335

Avans tractor agricol-Mihai Cosmin

incasare

2

CH 1/30.09.2019

2.128,30

Diferenta tractor agricol-Mihai Cosmin

incasare

3

OP 6/21.10.2019

100.000

Transfer sume BRD

plata

4

OP 7/21.10.2019

394

TVA de plata

plata

5

OP 8/21.10.2019

41,40

Taxa 2% UNPIR Ialomita

plata

 

Soldul contului colector la data de 21.10.2019 este de 3.422 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1000 lei/luna.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 21.10.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator


Nr.605/21.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.581/98/2017

 

 

TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI TERASTUD S.R.L.

-REVIZUIT LA 21.10.2019-

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-16.03.2018

Nr.

crt.

Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

declarate

-lei-

Creanta admisa in    urma verificarii

-lei-

 

Sume distribuite

Creanta ramasa neacoperita

Caracteristi-cile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

 

 

categ.

total

 

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Slobozia, bd.Chimiei, nr.11, jud.Ialomita

102.782,54

102.782,54

100.000

2.782,54

Art.159 alin.2

100

0,36

 

2.

FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN

Bucuresti, str.Stefan Iulian, nr.38, sector 1, info@fngcimm.ro

021.310.1857

100.000

100.000

0

0

Art.159 alin.2

0

0

Sub conditie

suspensiva

 

TOTAL I

 

202.782,54

102.782,54

 

2.782,54

 

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PRIMARIA COMUNEI BRANESTI

Branesti, str.I.C. Bratianu nr.69, jud.Ilfov

1.099,01

1.099,01

0

1.099,01

Art.161 pct.5

2,56

0,14

 

4.

PRIMARIA SLOBOZIA

Slobozia, str.Episcopiei nr.1, Ialomita

1.293

1.293

0

1.293

Art.161 pct.5

3,02

0,17

 

5.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI-A.J.F.P. IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab,nr.14,0243.230052

40.490

40.490

0

40.490

Art.161 pct.5

94,42

5,17

 

 

TOTAL II

 

42.882,01

42.882,01

 

42.882,01

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

GEOTEC CONSULTING SRL

Bucuresti, str.Vasile Lascar, nr.5-7, sector 2, 0212122884, geotec.trm@mailbox.ro

irina.patrascu65@

yahoo.com

77.200

77.200

0

77.200

Art.161 pct.8

43,57

9,86

 

7.

MALAMA CAMELIA

 

 

70.000

70.000

0

70.000

Art.161 pct.9

39,50

8,94

 

8.

MALAMA DANIEL-DUMITRU

 

 

30.000

30.000

0

30.000

Art.161 pct.9

16,93

3,83

 

 

TOTAL III

 

177.200

177.200

 

177.200

 

100

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

JOGA DANUT

 

560.000

560.000

0

560.000

Art.161 pct.10

lit.a)

100

71,53

 

 

TOTAL IV

 

560.000

560.000

 

560.000

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

982.864,55

882.864,55

100.000

782.864,55

 

 

100

 

                                               

 

                                                                                                               Lichidator  judiciar                                                                                                                                                                                                   Euroial Insol SPRL

 

Av.Marian Stroe

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]