TERASTUD SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


TERASTUD SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.17/08.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                DEBITOARE: TERASTUD SRL

SECTIA CIVILA                                                   <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.581/98/2017

Termen: 17.01.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor ramase in patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 10.04.2019.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate toate cele 15 sedinte de licitatie, la ultima sedinta fiind adjudecat autoturismul Ford Focus, pentru care s-a incasat avansul, urmand sa intocmim procesul-verbal de adjudecare dupa ce se incaseaza intreaga suma.

 

Ca urmare, am reconvocat Adunarea Creditorilor pentru data de 31.01.2020 pentru stabilirea conditiilor de vanzare pentru activele ramase de valorificat.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Va fi continuata procedura de valorificare a bunurilor, potrivit hotararii ce va fi luata de Adunarea Creditorilor.

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit 779/24.09.2019

102,63

Publicitate

plata

2

Chit 35/09.12.2019

300

Servicii contab. octombrie-decembrie

plata

3

Chit 5/20.12.2019

462,14

Avans licitatie

incasare

 

Soldul contului colector la data de 31.12.2019 este de 3.450 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1000 lei/luna.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 09.01.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

EUROIAL INSOL SPRL

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa  

 

 

___________________________________________________________________________________________

NR.18/08.01.2020

 

 

 

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

 

      

                   

 

 

1. Date privind dosarul: Num?r dosar 581/98/2017, Tribunal Ialomita, Sectia Civila, Judec?tor sindic Musat Viorica.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1.Debitor: TERASTUD S.R.L., Cod de identificare fiscal? 18791315, cu sediul in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, bl.D5, sc.B, parter, ap.4, judetul Ialomita, Num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/312/2006.

3.2. Administrator special: Joga Danut.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TERASTUD S.R.L., conform incheierii din data de 16.03.2018 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia  Civila, în dosarul nr.581/98/2017, în temeiul art. 48 ?i urm?toarele din Legea privind procedura insolven?ei

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI TERASTUD S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 31/01/2020

Ora 14:30

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de modificare a regulamentului de vanzare.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243273761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv.de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului judiciar. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.19/08.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                   DEBITOR : TERASTUD S.R.L.

SECTIA CIVILA  

Dosar nr.581/98/2017

 

 

 

      Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si

                   a propunerii de modificare a regulamentului de vanzare

 

 

 

Bunurile oferite initial spre vanzare fac parte din categoriile teren, mijloace de transport, echipamente si utilaje, situate in judetul Ilfov si jud.Calarasi, fiind redate in tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

VALOARE RAPORT EVALUARE(lei)

 

 

OBSERVATII

0

                          1

        2

     3

            4

              5

  1

TEREN BRANESTI(CU AMENAJARE)

mp

2500,02

 

166.640

 

Gaj BRD  SA

2

PERFORATOR HIDRAULIC JOY

buc.

1

55.980

Gaj BRD SA

3

GENERATOR

buc.

1

250

Liber de sarcini

4

AUTOTURISM RENAULT

buc.

1

2.000

Gaj BRD SA

5

AUTOTURISM RENAULT 

buc.

1

3.050

Gaj BRD SA

6

AUTOUTILITARA MAN

buc.

1

7.920

Liber de sarcini

7

DACIA LOGAN

buc.

1

3.350

Liber de sarcini

8

MINITRACTOR AGRICOL

buc.

1

1.480

Liber de sarcini

9

TRACTOR AGRICOL FERARRI

buc.

1

3.680

Liber de sarcini

10

DACIA LOGAN 

buc.

1

2.200

Liber de sarcini

11

TRACTOR LOMBARDINI

buc.

1

2.240

Liber de sarcini

12

DACIA LOGAN

buc.

1

1.500

Liber de sarcini

13

RULOTA  

buc.

1

1.920

Liber de sarcini

14

REMORCA SPECIALA 

buc.

1

2.760

Liber de sarcini

15

AUTOTURISM FORD FOCUS

buc.

1

10.680

Liber de sarcini

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

265.650

 

 

Potrivit regulamentului de vanzare adoptat de Adunarea Creditorilor, au fost organizate trei etape de cate 15 sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani

si cu micsorarea pretului de pornire pe parcursul etapelor, conform regulamentului.

 

Pana la aceasta data, bunurile vandute sunt redate in tabelul urmator:

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

Evaluare

   raport

Valoare de adjudecare

(lei,cu TVA)

Valoare incasata

(lei,cu TVA)

1.

AUTOUTILITARA MAN

buc

1

7.920

4.455

integral

2.

MINITRACTOR AGRICOL

buc

1

1.480

991,27

integral

3.

TRACTOR LOMBARDINI

buc

1

2.240

1.499,40

integral

4.

REMORCA SPECIALA 

buc

1

2.760

1.553

integral

5.

TEREN BRANESTI

mp

2500,02

166.640

124.980

integral

6.

TRACTOR AGRICOL FERARRI

buc

1

3.680

2.463,30

integral

7.

AUTOTURISM FORD FOCUS

buc

1

10.680

5.362,14

462,14

 

TOTAL

 

 

195.400

141.304,11

 

         

Bunurile ramase in patrimoniul debitoarei sunt cele din tabelul de mai jos,  pretul de referinta fiind cel din coloana 4.

 

Nr.

crt.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

VALOARE DE REFERINTA

         -lei-

0

                                1

    2

      3

            4

1

PERFORATOR HIDRAULIC JOY

buc.

1

55.980

2

GENERATOR

buc.

1

250

3

AUTOTURISM RENAULT

buc.

1

2.000

4

AUTOTURISM RENAULT 

buc.

1

3.050

5

DACIA LOGAN

buc.

1

3.350

6

DACIA LOGAN 

buc.

1

2.200

7

DACIA LOGAN

buc.

1

1.500

8

RULOTA  

buc.

1

1.920

 

T O T A L  G E N E R A L

   

70.250

 

Avand in vedere situatia prezentata, tinand seama de principiul celeritatii si al maximizarii veniturilor obtinute din lichidare si de faptul ca bunurile ramase sunt uzate fizic si moral, propunem modificarea regulamentului de vanzare, in sensul valorificarii lor in conditiile Codului de porocedura civila, pretul de referinta fiind cel din raportul de evaluare.

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe


 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]