STEFAN SPRINT SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


STEFAN SPRINT SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.319/11.05.2021

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                        Debitoare : STEFAN SPRINT SRL

JUDECATOR SINDIC                                                            <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                              

Dosar nr.191/98/2021

Termen: 14.05.2021

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR     S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In urma deschiderii procedurii insolventei, au fost efectuate demersurile pentru a intra in posesia documentelor societatii, in vederea intocmirii raportului prevazut de art.97 din lege. In urma acestor demersuri, am intrat in posesia actelor societatii, fiindu-ne comunicate de catre administratorul societatii, acte in baza carora am intocmit raportul privind cauzele ajungerii debitoarei in stare de insolventa, retinand ca nu exista bunuri in patrimoniu. Un extras din raport a fost transmis spre publicare in BPI.

 

Potrivit informatiilor comunicate prin adresa Primariei mun.Urziceni, reiese ca debitoarea nu detine bunuri mobile sau imobile.

 

Au fost notificati creditorii in vederea depunerii declaratiilor de creante. A fost intocmit tabelul preliminar, dupa verificarea creantelor solicitate a fi inscrise in tabel. Intre timp a fost achitata creanta Primariei Urziceni, conform chitantei cu nr. 12595/05.05.2021.

 

La data de 22.04.2021, a avut loc sedinta Adunarii Creditorilor, convocata prin hotararea de deschidere a procedurii, in urma careia s-a luat act de raportul privind cauzele si imprejurarile aparitiei starii de insolventa si s-a hotarat  ca atributiile Comitetului Creditorilor sa  fie exercitate de Adunarea Creditorilor. A fost confirmat lichidatorul judiciar, cu onorariul de 5.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Intrucat din informatiile detinute, existente si in documentele societatii, rezulta ca debitoarea nu detine bunuri in patrimoniu, in baza art.174 din Legea nr.85/2014, propunem inchiderea procedurii, urmand sa dispuneti si acordarea cheltuielilor de procedura, compuse din onorariu lichidator judiciar, in valoare de 5.000 lei, cheltuieli de publicitate, in suma de 51,98 lei, si 500 lei, pentru serviciile contabile prestate, potrivit prevederilor Statutului UNPIR.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 07.05.2021 este de 0 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 5.000 lei/ fara TVA, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 11.05.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]