NUTRICHIM SRL-INSOLVENTA

2012-10-16


NUTRICHIM SRL-INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.03/03.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                      DEBITOARE: NUTRICHIM S.R.L.

JUDECATOR SIND

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.65/31.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                      DEBITOARE: NUTRICHIM S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                                             

Dosar nr.1301/98/2015

Termen: 07.02.2020

 

 

 

             RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIA FINANCIARA A DEBITOAREI

 

 

Temei juridic: art.144 din Legea nr.85/2014

 

 

 

La data de 31.03.2020 va deveni scadenta a paisprezecea rata din planul de reorganizare, cand nu mai trebuie achitata nicio rata creditorului inscris in graficul de plati, intrucat debitoarea a uzat de prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, asa cum rezulta din Decizia de anulare a unor obligatii de plata accesorii nr.127401.1/27.11.2019, in baza careia obligatiile fiscale catre AJFP Ialomita au fost anulate.

 

Avand in vedere adresa instantei, depunem alaturat dovada achitarii sumelor catre creditoarea Consiliul Local Ograda si adresa emisa de Primaria Tandarei, din care reiese ca au fost achitate toate ratele.

 

In perioada de referinta, activitatea societatii a continuat sub conducerea administratorului special si sub supravegherea administratorului judiciar. Rezultatele obtinute sunt sintetizate in balantele anexate.

 

Avand in vedere situatia prezentata, administratorul judiciar propune continuarea procedurii in vederea indeplinirii obligatiilor din planul de reorganizare.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 03.02.2020.

 

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol SPRL

 IC                                                           

Dosar nr.1301/98/2015

Termen: 10.01.2020

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIA FINANCIARA A DEBITOAREI

 

 

Temei juridic: art.144 din Legea nr.85/2014

 

 

 

La data de 31.12.2019 a devenit scadenta a treisprezecea rata din planul de reorganizare.

 

Potrivit graficului de plati cuprins in planul de reorganizare, in cel de al treisprezecelea trimestru din plan, debitoarea avea de achitat urmatoarele creante:

·      15.114 lei catre A.J.F.P. Ialomita.

 

La aceasta data, debitoarea a achitat toate datoriile existente la A.J.F.P. Ialomita, asa cum rezulta din inscrisurile atasate, astfel ca graficul de plati a fost respectat si tabelul definitiv modificat. Debitoarea a uzat de prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, asa cum rezulta din Decizia de anulare a unor obligatii de plata accesorii nr.127401.1/27.11.2019.

 

La data de 20.09.2019, in baza art.139 din Legea nr.85/2014, s-a confirmat modificarea planului de reorganizare cu continuarea activitatii propus de debitoare.

 

Urmatoarea rata, cea de a paisprezecea, are scadenta la data de 31.03.2020, cand nu trebuie achitata nicio rata creditorilor indreptatiti.

 

In perioada de referinta, activitatea societatii a continuat sub conducerea administratorului special si sub supravegherea administratorului judiciar. Rezultatele obtinute sunt sintetizate in balantele anexate.

 

Avand in vedere situatia prezentata, administratorul judiciar propune continuarea procedurii in vederea indeplinirii obligatiilor din planul de reorganizare.

 

Anexam, in copie, dovada achitarii sumelor catre creditoarea A.J.F.P. Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 03.01.2020.

 

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

Nr.04/03.01.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA

DOSAR NR. 1301/98/2015

 

 

TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI  NUTRICHIM S.R.L. TANDAREI

-REVIZUIT LA 03.01.2020-

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-03.08.2015

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DCM  ALIMENTARA SRL

Tandarei, str. Avalansei nr.56, Ialomita

15.060

15.060

Art.161 pct.8

18,37

1,96

 

2.

DCM  AGRICULTURA SRL

Tandarei, str. Avalansei nr.56, Ialomita

55.481,17

55.481,17

Art.161 pct.9

67,67

7,21

 

3.

MANOLE  MARINEL

 

Tandarei, sos. Bucuresti, bl.182-1C, sc.E, ap.1, Ialomita

11.445

11.445

Art.161 pct.8

13,96

1,49

 

 

TOTAL I

 

81.986,17

81.986,17

 

100

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

4.

MANOLE DANIEL

Tandarei, str. Avalansei nr.56, Ialomita

24.009

24.009

Art.161 pct.10 lit.a)

3,49

3,12

 

5.

MANOLE  MARINEL

 

Tandarei, sos. Bucuresti, bl.182-1C, sc.E, ap.1, Ialomita

207.983

207.983

Art.161 pct.10 lit.a)

30,25

27,02

 

6.

MANOLE COSMIN-GEORGE

 

Tandarei, sos. Bucuresti, bl.182-1C, sc.E, ap.1, Ialomita

455.566,02

455.566,02

Art.161 pct.10

lit.a)

66,26

59,20

 

 

TOTAL II

 

687.558,02

687.558,02

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

769.544,19

769.544,19

 

 

100

 

                                                        

                                                                                                                       Administrator judiciar                                                                                                                                                               Euroial Insol SPRL


 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]