AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA


 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.528/20.09.2019

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                               <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 24.09.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.     ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, am urmarit solutionarea dosarului nr.1081/114/2016/a2, ce a avut ca obiect actiune in raspundere patrimoniala formulata impotriva administratorului special Varvara Ana, dosar ce a avut termen de judecata in data de 17.05.2019. Potrivit informatiilor publice de pe portalul instantei, prin sentinta civila nr.201/17.05.2019, actiunea a fost admisa, iar parata obligata la predarea bunurilor societatii. Ulterior, hotararea a fost indreptata, prin incheierea din data de 08.07.2019. Pana la aceasta data nu am primit hotararea pronuntata, in intregul ei.

 

In ceea ce priveste problema recuperarii creantelor, am urmarit solutionarea cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                             2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari solutionarea definitiva a cauzei asociate(a2), in care s-a pronuntat sentinta civila nr.201/17.05.2019, iar in cazul in care hotararea va ramane definitiva, vom trece la executarea silita.

 

De asemenea, vom urmari solutionarea cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata pentru recuperarea de creante.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

Chit./31.08.2019

112

Servicii contabilitate

Plata

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului, pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

Soldul contului la data de 31.08.2019 este de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 23.09.2019.

         

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 


Nr.281/23.04.2019

TRIBUNALUL BUZAU

SECTIA A II A CIVILA

Dosar nr.1081/114/2016

 

 

 

                   TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI  AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

                                                                                                               -REVIZUIT-

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-28.10.2016

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

categ.

total

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

1.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI -A.J. F.P. BUZAU

 

Buzau, str.Unirii nr.209, 0238.721.877

asistenta.bz@mfinante.ro

1.309.163

1.309.163

Art.161 pct.5

99,14

48,51

 

2.

MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 2

Bucuresti, bd.Garii Obor nr.10, 021/242.10.82

office@impozitelocale2.ro

24

24

Art.161 pct.5

0,01

0,01

 

3.

COMUNA PO?TA CÂLN?U

Posta Calnau, jud. Buzau

office@alexandru-iuga.ro

11.283

11.283

Art.161 pct.5

0,85

0,42

 

 

TOTAL I

 

1.320.470

1.320.470

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

4.

GRANIT  WILHELM  FRICKE  GMBH  AGRATECHNIK

Bucuresti, bd.Corneliu Coposu nr.4, bl.105A, sc.2, sect.3, av.Maria Sima

15.670,49

15.670,49

Art.161 pct.8

1,22

0,58

 

5.

RHENUS LOGISTICS SRL

Pitesti, bd.Republicii nr.222, fax.0248.211.471

office@rhenus.ro

8.651,79

8.651,79

Art.161 pct.8

0,67

0,32

 

6.

ZOOPROD SRL

Vaslui, str.Radu Negru, bl.274, sc.D, ap.8, jud.Vaslui

0335/402.732

1.592.894,33

1.023.791,02

Art.161 pct.8

79,67

37,94

 

7.

ROMATECH GROUP SRL-in faliment

Bucuresti, bd.Corneliu Coposu, nr.5, bl.103, sc.2, et.8, ap.45, sect.3,

44.343,12

44.343,12

Art.161 pct.8

3,45

1,64

 

8.

R.I.M.A. di RINALDI  VINCENZO &C s.a.s.

Bucuresti, Aleea Fizicienilor nr.13, bl.3A, sc.1, et.3, ap.23, sect.3, av.Mihaela Zlate, contact@mihaelazlate.ro

78.135,62

70.635

Art.161 pct.8

5,50

2,62

Creanta admisa in parte

9.

BRUMNIC SRL

Bucuresti, Aleea Cetatuia, nr.1, bl.M21, sc.1, ap.45, et.7, sect.6, 0372874842

contact@priboisiasociatii.ro

12.766,29

12.766,29

Art.161 pct.8

0,99

0,47

 

10.

INTER TRANS LOGISTICS SRL

Bucuresti, str.Sapientei nr.6, et.1, ap.3, sect.5 office@olteanu-lawyers.ro

7.991,81

7.991,81

Art.161 pct.8

0,62

0,30

 

11.

LA FANTANA SRL

Bucuresti, bd.Garii Obor, nr.8C, sect.2

915,95

715,95

Art.161 pct.8

0,06

0,03

Creanta admisa in parte

12.

LEX PROTECT  BUZAU

 

Mun.Buzau, aleea Episcopiei, bl.A9, 0338101112

avocatscornici@yahoo.com

2.849

2.849

Art.161 pct.8

0,22

0,11

 

13.

DLG INTERMARKETING SRL

Bucuresti, str.Vulturilor, nr.98, et.7, sect.3, office@mfplawyers.ro

35.157,41

 

35.157,41

Art.161 pct.8

2,73

1,30

 

14.

MONDO CONFEX SRL

Buzau, sos.Nordului nr.7, jud.Buzau, mondo_center@yahoo.com

17.811,90

17.811,90

Art.161 pct.8

1,39

0,66

 

15.

PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A.

 

 

Bucuresti, str.Prof.DR. Victor Babes, nr.3, sect.5, office@millennium-assistance.ro, av. Macarescu

35.949,88

35.949,88

 

 

 

Art.161 pct.8

2,80

1,33

 

16.

PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Bucuresti, str.Prof.DR. Victor Babes, nr.3, sect.5, office@millennium-assistance.ro, av. Macarescu

8.710,26

8.710,26

 

Art.161 pct.8

0,68

0,32

 

 

TOTAL II

 

1.861.847,85

 

1.285.043,92

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

17.

SALARIATI

 

9.268

9.268

Art.161 pct.4

100

0,34

 

 

TOTAL III

 

9.268

9.268

 

100

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

18.

VARVARA ANA

 

83.700

83.700

Art.161 pct.10

lit.a)

100

3,10

 

 

TOTAL lV

 

83.700

83.700

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

3.275.285,85

 

2.698.481,92

 

 

 

100

 

                                               

 

                                                                                                                       Lichidator judiciar                                                                                                                                                                                                             Euroial Insol SPRL


 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]