AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.585/22.09.2021

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 28.09.2021

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.    ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, am urmarit evolutia dosarului nr.14356/301/2021, aflat pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti, ce are ca obiect procedura prevazuta de art.892 C.civ., in sensul obligarii paratei-debitoare Varvara Ana la plata contravalorii bunurilor ce trebuiau predate lichidatorului judiciar, potrivit sentintei civile nr.201/17.05.2019, pronuntata in dosarul nr.1081/114/2016/a2. Termenul de judecata este fixat la data de 12.10.2021.

 

Alte activitati de efectuat in procedura nu mai sunt.  

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari finalizarea procedurii prevazute de art.892 C.pr.civ. si continuarea executarii silite a administratorului special, Varvara Ana, pentru recuperarea sumelor de bani datorate.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

 

 

 

 

 

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului.

 

Soldul contului la data de 31.08.2021 este de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI    

           

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 22.09.2021.

         

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]