AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.98/18.02.2021

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 23.02.2021

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.    ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, am urmarit evolutia dosarului de executare silita a debitoarei Varvara Ana, dosar inregistrat la BEJ Nitu Ion din mun.Slobozia, titlul executoriu fiind reprezentat de sentinta civila nr.201/17.05.2019, pronuntata in dosarul nr.1081/114/2016/a2.

 

Avand in vedere faptul ca debitoarea nu s-a prezentat pentru a oferi informatii cu privire la bunurile societatii, am solicitat executorului judecatoresc sa efectueze in continuare acte de executare silita pentru recuperarea bunurilor. In cazul in care bunurile nu vor fi predate, vom uza de dispozitiile art.892 C.pr.civ., in sensul obligarii debitoarei la despagubiri, reprezentand contravaloarea bunurilor.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari finalizarea executarii silite a administratorului special, Varvara Ana, pentru predarea bunurilor din patrimoniul societatii. In cazul in care aceste bunuri nu vor fi predate in termenul acordat de executor, vom formula cerere catre instanta de executare, in baza prevederilor art.895 raportate la prevederile art. 891-892 C.pr.civ.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

 

 

 

 

 

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului.

 

Soldul contului la data de 31.01.2021 este de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI    

           

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.02.2021.

         

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesi [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]