AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr. 154/17.03.2020

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 25.03.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.    ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, dupa rezolvarea problemelor legate de indreptarea erorilor strecurate in sentinta civila nr.201/17.05.2019, pronuntata in dosarul nr.1081/114/2016/a2, ce a avut ca obiect actiune in raspundere patrimoniala formulata impotriva administratorului special Varvara Ana, am format dosar de executare silita si l-am inaintat unui executor judecatoresc, care a admis cererea, prin incheierea din data de 18.02.2020.

 

In paralel, ne-am ocupat si de recuperarea creantelor debitoarei. Astfel, in urma demersurilor efectuate pentru executarea voluntara, debitorul Padineanu Ilie a executat voluntar obligatia de plata, in suma de 624,77 lei. Pentru alti doi debitori, Cril-Com SRL, pentru suma de 1907,12 lei, si Agroexpo SRL, pentru suma de 1.090 lei, la care se adauga dobanzile legale penalizatoare, am sesizat executorii judecatoresti competenti.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari recuperarea creantelor de catre executorii judecatoresti, precum si executarea administratorului special, Varvara Ana, pentru predarea bunurilor din patrimoniul societatii.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 1/23.01.2020

624,77

Recuperari creante Padineanu Ilie

incasare

2

Chit.nr.787/18.02.2020

612,27

Euroial Insol SPRL

plata

3

FV.17.03.2020

12,50

c/v 2% taxa UNPIR

plata

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului, pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

Soldul contului la data de 17.03.2020 este de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI    

            

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 17.03.2020.

         

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]