AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

2012-10-24


AGRI EVOLUTION TECNOLOGY SRL- INSOLVENTA

 

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.315/17.06.2020

 

 

TRIBUNALUL BUZ?U                Debitoare : AGRI EVOLUTION TECNOLOGY S.R.L.

SEC?IA A II-A CIVIL?                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1081/114/2016

Termen: 23.06.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBU?IILOR ?I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MEN?IUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBU?IILE SALE

 

1.    ACTIVIT??I DESF??URATE

 

 

In perioada de referinta, ne-am ocupat de recuperarea creantelor de la debitoarele Cril-Com SRL, pentru suma de 1907,12 lei, si Agroexpo SRL, pentru suma de 1.090 lei, ambele creante fiind recuperate in urma executarii silite.

 

De asemenea, am urmarit evolutia dosarului de executare silita a debitoarei Varvara Ana, dosar inregistrat la BEJ Nitu Ion din mun.Slobozia, titlul executoriu fiind reprezentat de sentinta civila nr.201/17.05.2019, pronuntata in dosarul nr.1081/114/2016/a2, ce a avut ca obiect actiune in raspundere patrimoniala.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari executarea administratorului special, Varvara Ana, pentru predarea bunurilor din patrimoniul societatii.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situa?ia incas?rilor si a pl??ilor in procedur? este urm?toarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 316/07.05.2020

2.297,02

Recuperari creante Cril Com SRL

incasare

2

OP 718/13.05.2020

1.706,55

Recuperari creante Agroexpo SRL

incasare

2

CH /18.06.2020

3.723,50

Euroial Insol SPRL

plata

3

OP 18.06.2020

200

c/v raportari contabile

plata

4

OP  18.06.2020

80,07

c/v 2% taxa UNPIR

plata

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 800 lei/luna, f?r? TVA, si una variabila, de 7% din incas?ri, rezultate din vânzarea bunurilor si din recuperarea de crean?e datorate debitorului.

 

Soldul contului la data de 18.06.2020 este de 0 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI    

           

Creditorii pot contesta m?surile luate potrivit dispozitiilor art.59 din lege, eventualele contesta?ii urmând a fi solu?ionate de judec?torul sindic  la Tribunalul Buz?u.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.06.2020.

         

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]