RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

 

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.4/08.01.2021

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                  <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                    

Dosar nr.2273/98/2013

Termen:15.01.2021

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In urma deschiderii procedurii simplificate privind societatea Alex Trans RFT SRL, societate unde debitoarea Relupo Company SRL-in faliment detine 95% din capitalul social, am convenit cu lichidatorul desemnat, CII Zaharescu Pavel, ca valorificarea bunurilor sa fie facuta in acelasi timp. Astfel, bunurile societatii Alex Trans RFT SRL au fost scoase la vanzare, fiind emise publicatii de vanzare.

 

În aceasta situatie, am efectuat si noi procedurile de publicitate, fiind organizata prima sedinta de licitatie pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei, asa cum rezulta din procesul-verbal de licitatie depus la dosar. Pan? la aceast? dat?, a fost organizata o singura sedinta de licitatie, fara a se primi vreo oferta de cump?rare.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit regulamentului de vanzare. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 12.01.2021.

 

În aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea valorificarii in comun a bunurilor. 

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 3/12.10.2020

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

OP 4/24.12.2020

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

Sodul contului colector la data de 31.12.2020 este de 8.890 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 11.01.2020

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesi [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]