RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.        /25.08.2022

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr.2273/98/2013

Termen: 09.09.2022

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am efectuat procedurile de publicitate si am organizat sedintele de licitatie publica pentru valorificarea bunurilor existente in patrimoniul debitoarei, conform regulamentului de vanzare aprobat in sedinta   Adunarii Creditorilor din data de 23.02.2022, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.  Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 5 sedinte de licitatie, fara a se primi vreo oferta de cump?rare, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie. Potrivit regulamentului de vanzare, tinand seama de lipsa ofertelor, am trecut la etapa a doua, sens in care am refacut oferta de vanzare a bunurilor, unde pretul de pornire a fost redus cu 25%. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 01.09.2022.

 

In aceeasi perioada, am urmarit derularea procedurii falimentului  debitoarei Alex Trans RFT SRL. Din informatiile primite de la lichidatorul judiciar, pana la aceasta data nici acolo nu s-a primit vreo oferta de cumparare a bunurilor debitoarei Alex Trans RFT SRL.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea valorificarii in comun a bunurilor. 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP3/06.07.2022

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

Sodul contului colector la data de 25.08.2022 este de 5.233 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat doar partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 25.08.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]