RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 191/11.03.2024

 

 

 

 RAPORT ASUPRA FONDURILOR OB?INUTE DIN LICHIDARE ?I PLANUL DE DISTRIBUIRE PENTRU DEBITORUL RELUPO COMPANY SRL  

 

 

 

Caset? text: Num?r dosar : 1458/98/2013 , Tribunalul Ialomita , Sec?ia Civila
Judec?tor sindic : Oprea C?t?lin-Vasilic?
Temei juridic: art.122 alin. (1) din Legea nr.85/2006

 

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar: EUROIAL INSOL IPURL

 

Debitor: RELUPO COMPANY SRL

 

1. Soldul contului de lichidare  :

 

Soldul contului la data de 07.06.2013 era de 0 lei .

 

2. Incasari din valorificarea bunurilor:

 

Au fost vandute bunuri din patrimoniul debitoarei, valoarea obtinuta fiind de 410.860 lei . 

 

3. Men?iuni privind fondurile ob?inute din încasarea de crean?e :

 

Au fost recuperate creante ?i valori, in sum? de 0 lei.

 

4. Mentiuni privind veniturile din dobanzi : 1.838 lei.

 

5. Totalul sumelor aflate in contul de lichidare : 34.493 lei.

 

6. Men?iuni privind plata retribu?iei lichidatorului judiciar :

 

Prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.1/12.12.2013  a fost confirmat lichidatorul judiciar si s-a stabilit un onorariu de 1.000 lei/luna, fara TVA, pe intreaga durata a procedurii, si un onorariu  in cota procentuala de 2% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor, ce poate fi renegociat dupa inceperea lichidarii.

Pana la aceasta data, onorariul nu s-a decontat integral.

 

7. Men?iuni privind plata cheltuielilor prev?zute la art.123 pct.1 din Legea privind procedura insolven?ei:

 

Cheltuielile de procedura decontate pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006, sunt urmatoarele :

·       Onorariu lichidator                                              –   136.160 lei ;

·       Cheltuieli cu servicii la terti (contabil, evaluator) –   31.060 lei ;

·       Comision bancar                                                   –         668 lei ;

·       Cheltuieli cu taxe si impozite                                        400 lei ;

·       Cheltuieli cu salarii si asimilate                           –            0 lei ;

·       Cheltuieli cu carburanti si transport                     –            0 lei ;

·       Cheltuieli cu energia si apa                                  –            0 lei ;

·       Cheltuieli cu publicitatea                                     –     1.794 lei ;

·       Taxa UNPIR 2%                                                 -      7.811 lei ;

·       Sume distribuite                                                  -  180.000 lei ;

·       Sume restituite lichidatorului                              -      2.000 lei;

·       TVA de plata                                                       -    20.312 lei

     ___________________________________________________

           TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA :     380.205 lei .

 

8.Alte mentiuni :

 

Soldul contului la data de 29.02.2024 este de 34.493 lei, suma propusa spre distribuire creditorilor garanta?i, conform planului de distribuire intre creditori.

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

 


 

 

EUROIAL   INSOL   S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

_________________________________________________________________________________________

 

Nr.192/11.03.2024

 

 

 

        PLAN DISTRIBUIRE PARTIALA A FONDURILOR OBTINUTE DIN

                   LICHIDARE SI DIN INCASAREA CREANTELOR

 

 

 

Numar dosar           : 2273/98/2013

Judecator sindic      : Oprea C?t?lin-Vasilic?

Temei juridic            : art.122 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar   : Euroial Insol SPRL

Debitor                   : RELUPO COMPANY SRL

 

 

A.  Distribuire creditori

 

Nr.

crt.

Creditor

Creanta inscrisa

in tabel

Sume distribuite anterior

Suma propusa pt.

distribuire

Creanta ramasa neacoperita

Observatii

 

I.Creante garantate

 

 

 

 

 

1.

D.G.R.F.P.PLOIESTI

A.J.F.P.IALOMITA

600.846

 

28.988

571.858

 

2.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

1.256.970,42

180.000

 

1.076.970,42

 

3.

PRIMARIA FETESTI

114.127

 

5.505

108.622

 

 

II.Creante bugetare

 

 

 

 

 

4.

D.G.R.F.P.PLOIESTI

A.J.F.P.IALOMITA

22.223

 

 

22.223

 

5.

PRIMARIA TANDAREI

1.753,76

 

 

1.753,76

 

 

III.Creante chirografare

 

 

 

 

 

6.

S.C. CERAM MATERIAL CONSTRUCT S.R.L.

1.507.389,02

 

 

 

1.507.389,02

 

 

7.

SC KWESTO SERVICE SRL

4.059,41

 

 

4.059,41

 

 

IV.Salariati

 

 

 

 

 

8.

SALARIATI

1.819

 

 

1.819

 

 

V.Asociati

 

 

 

 

 

9.

LUPU CONSTANTIN-FLORINEL

12.019

 

 

12.019

 

         TOTAL

3.521.206,61

180.000

34.493

3.306.713.61

 

 

 

 

 

B.  Cheltuieli de procedura

 

 

Cheltuielile de procedura decontate/propuse spre decontare pana la aceasta data, in conformitate cu dispozitiile art.121 pct.1 si art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006, sunt urmatoarele :

·       Onorariu lichidator                                                   136.160 –  lei ;

·       Cheltuieli cu servicii la terti (contabil, cad., eval)         31.060 –  lei ;

·       Comision bancar                                                              668 – lei ;

·       Cheltuieli cu taxe si impozite                                            400 – lei ;

·       Cheltuieli cu salarii si asimilate                                               – lei ;

·       Cheltuieli materiale                                                                 -  lei ;

·       Cheltuieli cu energia si apa                                                     – lei ;

·       Cheltuieli cu publicitatea                                              1.794 – lei ;

·       Taxa UNPIR 2%                                                             7.811 - lei .

·       TVA de plata                                                                20.312 – lei

·       Sume restituite lichidatorului                                        2.000 – lei

·       Sume distribuite                                                        180.000 - lei

     _________________________________________________________________

           TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA : 380.205 lei .

 

 

Soldul contului colector la data de 29.02.2024, dup? decontarea cheltuielilor, este de 34.493  lei, propus spre distribuire celor doi creditori garanta?i.

 

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr. 193/11.03.2024

 

 

 

RAPORT FINAL PRIVIND DEBITORUL

RELUPO COMPANY SRL TANDAREI

 

Numar dosar         : 2273/98/2013

Judecator sindic    : Oprea C?t?lin-Vasilic?

Temei juridic          : art.129 din Legea nr.85/2006

Lichidator judiciar : Euroial Insol I.P.U.R.L.

Debitor                 : RELUPO COMPANY SRL  

 

 

I. Preliminarii

 

Societatea RELUPO COMPANY SRL are sediul in or.Tandarei, str.Mecanizatori nr.3, bloc CORP C34, jud.Ialomita, este inregistrata la O.R.C. sub nr.J21/502/2009, inregistrata fiscal sub nr.13603755, si are ca obiect principal de activitate fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa (cod 2332).

 

Capitalul social  este de 500 lei, detinut de doi asociati : Lupu Rodica Angelica, aport la capital 450 lei, echivaland cu 36 parti sociale reprezentand 90% din capitalul social total , si Lupu Constantin-Florinel, aport la capital 50 lei, echivaland cu 4 parti sociale, reprezentand 10% din capitalul social total. Lupu Constantin-Florinel a detinut calitatea de administrator.

 

Din datele furnizate de administratorul social, coroborate cu informatiile de la Registrul Comertului, societatea era in functiune la data deschiderii procedurii si are depuse bilanturile contabile la zi.

 

Prin incheierea din data de 10.10.2013, Tribunalul Ialomita a dispus, in baza Legii nr.85/2006, la cerere, deschiderea procedurii insolventei debitoarei RELUPO COMPANY SRL. Odata cu deschiderea procedurii, s-a dispus numirea lichidatorului judiciar, iar prin hotararea Adunarii Creditorilor nr.1/12.12.2013  a fost confirmat lichidatorul judiciar si s-a stabilit un onorariu de 1.000 lei/luna, fara TVA, pe intreaga durata a procedurii, si un onorariu  in cota procentuala de 2% din sumele ce vor fi distribuite creditorilor, ce poate fi renegociat dupa inceperea lichidarii.

La elaborarea raportului au fost folosite informatiile furnizate de reprezentantul societatii, precum si cele existente la Ministerul Finantelor Publice.

Pe toata durata derularii procedurii, practicianul in insolventa a informat creditorii si judecatorul-sindic cu privire la stadiul procedurii, prin rapoartele de activitate depuse.

 

II.Stabilirea masei pasive

 

In vederea stabilirii masei pasive a debitorului RELUPO COMPANY SRL, practicianul a notificat deschiderea procedurii insolventei tuturor creditorilor din lista prezentata de catre debitor, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, punandu-li-se in vedere sa depuna declaratii de creanta in vederea intocmirii tabelului creditorilor. Dupa depunerea si verificarea tuturor creantelor, a fost intocmit tabelul preliminar, care a devenit si definitiv.

Totalul masei pasive, astfel cum acesta a fost stabilit ca urmare a verificarilor efectuate, este de 3.521.206,61 lei, asa cum rezulta din tabelul definitiv revizuit.  

 

III.Stabilirea masei active

 

Din documentele contabile si din declaratia administratorului debitoarei rezulta ca societatea detinea active imobilizate.

                                                                                                

Pentru a stabili masa activa a debitorului, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului acestuia. Inventarierea s-a efectuat in anul 2013, ocazie cu care s-a constatat ca in patrimoniul debitoarei existau bunuri din clasa imobilizari corporale.  

 

Nr.

crt.

Denumire activ

U.M.

Cant.

Pret evaluare (lei)

Pret vanzare (lei)

1.

Platforma betonata

mp

750

1.800

760,00

2.

Platforma utilaje

mp

900

2.200

929,00

3.

Transformator electric

buc

1

5.600

2.363,00

4.

Paleti tip CFR

buc

4034

28.238

0,00

5.

Retea electrica 3 stalpi

buc

1

900

380,00

6.

Teren intravilan 20742

mp

69.787

239.000

100.829,00

7.

Teren intravilan 20756

mp

8.658,46

46.000

19.406,25

8.

Gard beton

ml

566

3.900

1.646,00

9.

Constructie sediu administrativ C1

buc

1

5.700

3.206,00

10.

Garaj C3

buc.

1

350

197,00

11.

Atelier mecanic C7

buc.

1

6.200

0,00

12.

Magazie C8

buc

1

8.300

0,00

13.

Lot 1 teren

mp

55.211

399.100

224.494,00

14.

Constructie C2(WC)

buc.

1

200

0,00

15.

Lot 3 teren

mp

10.000

64.600

36.338,00

             

 

IV.Efectuarea lichidarii

 

In vederea efectuarii activitatii de lichidare a patrimoniului debitoarei, am dispus evaluarea bunurilor inventariate, valoarea rezultata, conform raportului de evaluare depus, fiind de 812.088 lei.

 

Potrivit Legii nr.85/2006, procedura de valorificare a bunurilor a constat in vanzarea la licitatie publica, in baza Regulamentului de vanzare, asa cum s-a aprobat de c?tre creditori, efectuandu-se publicitatea prin presa locala, cat si prin afisarea pe site-ul propriu si pe alte site-uri specializate.

 

Din anul 2014, au fost organizate sedinte de licitatie pentru valorificarea bunurilor.

 

Dupa mai multe sedinte de licitatie, bunurile aflate in patrimoniu au fost vandute pentru pretul total de 410.860 lei (390.548 lei +20.312 lei TVA), obtinandu-se un randament de 48,09%.

 

Fondurile obtinute din lichidare, provenite din vanzarea bunurilor, au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, iar soldul existent la aceast? dat?, în valoare de 34.493 lei, este propus spre distribuire, conform planului de distribuire intre creditori.

 

Situatia incasarilor si a platilor efectuate in cadrul procedurii, pe intreaga perioada, este redata mai jos, cu respectarea dispozitiilor art.21 din Legea nr.85/2006.

 

V.Situatiile financiare finale ale procedurii de lichidare

 

In conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.85/2006, situatia financiara finala a procedurii insolventei debitorului RELUPO COMPANY SRL se prezinta astfel:

 

Bilant general de lichidare

 

INDICATORI

PERIOADA 10.10.2013-29.02.2024

incasari

plati

Sold initial

0

 

Incasare vanzare bunuri

410.860

 

Recuperare valori + creante

0

 

Dobanzi bancare

1.838

 

Aport numerar lichidator

2.000

 

Salarii

 

 

Onorariu lichidator

 

136.160

Postale , publicitate

 

1.794

Materiale , energia , apa

 

 

Evaluare

 

3.900

Comision bancar

 

668

Servicii contabilitate

 

24.000

Servicii terti(firma paza, impozite,taxe,transport)

 

3.160

Sume restituite lichidatorului

 

2.000

Taxa 2% UNPIR

 

7.811

Impozit

 

400

T.V.A. pe perioada lichidarii

 

20.312

Distribuire creditori

 

214.493

TOTAL

414.698

414.698

SOLD

0

 

VI.Concluzii

 

Avand in vedere considerentele prezentate in sinteza, solicitam aprobarea prezentului raport final, urmand s? se dispuna inchiderea procedurii de faliment a debitoarei RELUPO COMPANY SRL, in conformitate cu prevederile art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, cu consecinta radierii acesteia din Registrul Comertului.

 

Societatea debitoare nu a prezentat probleme de mediu, iar arhiva a ramas in paza si pastrarea administratorului special.

 

Prezentul raport va fi comunicat creditorilor si debitorului, fiind afisat la usa Tribunalului Ialomita.

 

De asemenea, in conformitate cu disp.art.136 din Legea nr.85/2006, solicitam sa se dispuna descarcarea lichidatorului si a tuturor persoanelor care ne-au asistat in prezenta procedura, de toate îndatoririle si responsabilit?tile ce ne-au revenit în baza legii.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 

 

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Întreprindere Profesional? Unipersonal? cu R?spundere Limitat?

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr. 194/11.03.2024

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr. 2273/98/2013

Termen: 12.03.2023

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am urm?rit încheierea contractului de vânzare-cump?rare pentru activele imobilizate, contract incheiat la data de 01.02.2024 la SPN Vizireanu Raluca Melina.

 

Nemaiavând bunuri de valorificat, am întocmit situa?iile financiare finale ?i  raportul final, în vederea închiderii procedurii.

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Dup? comunicarea ?i publicarea situa?iilor financiare finale ?i a raportului final, vom solicita închiderea procedurii.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 5/27.12.2023

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

2

OP 1/29.01.2024

2526,26

Taxa 2% UNPIR

Plata

3

OP 2/29.01.2024

20312,00

TVA de plata

Plata

 

Sodul contului colector la data de 29.02.2024 este de 123.316,65 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat doar partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 11.03.2024.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]