RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.552/04.10.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr.2273/98/2013

Termen: 11.10.2019

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

              

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, dupa desemnarea noului lichidator al societatii Alex Trans RFT SRL, societate unde debitoarea Relupo Company SRL-in faliment detine 95% din capitalul social, am avut o intalnire cu lichidatorul desemnat CII Zaharescu Pavel, in vederea stabilirii parcursului procedurii de lichidare, potrivit disp.art.260 din Legea nr.31/1990. In acest sens, am hotarat ca valorificarea bunurilor din patrimoniul societatii Alex Trans RFT SRL sa fie efectuata in acelasi timp cu valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei Relupo Company SRL-in faliment, avand in vedere ca terenurile pe care se afla amplasate constructiile societatii Alex Trans RFT SRL apartin societatii Relupo Company SRL.  

 

Noul lichidator a indeplinit formalitatile de preluare a atributiilor sale, depunand specimenul de semnatura si reprezentare la ORC Ialomita.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                             2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari activitatile derulate in procedura de lichidare voluntara a societatii Alex Trans RFT SRL. În aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea continuarii procedurii de lichidare voluntara a societatii Alex Trans RFT SRL.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit. 1002847/30.06.2019

122,00

Taxa ONRC

Plata

2

OP 2/01.07.2019

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

3

Chit. 286/03.09.2019

1.500,00

Documentatie cadastrala  

Plata

4

OP 3/19.09.2019

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

Sodul contului colector la data de 30.09.2019 este de 11.906 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 07.10.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]