RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.306/12.06.2020

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr.2273/98/2013

Termen: 19.06.2020

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am analizat activitatea de lichidare voluntara a  societatii Alex Trans RFT SRL, societate unde debitoarea Relupo Company SRL-in faliment detine 95% din capitalul social. In urma acestei analize, realizata impreuna cu lichidatorul desemnat CII Zaharescu Pavel, s-a ajuns la concluzia ca este obligatorie trecerea dosarului de lichidare voluntara la Tribunalul Ialomita, potrivit dispozitiilor art.260 alin.(4) din Legea nr.31/1990, in contextul in care societatea Alex Trans RFT SRL are obligatii de plata ce depasesc valoarea-prag de 40.000 lei. In aceasta situatie, lichidatorul CII Zaharescu Pavel va sesiza Tribunalul Ialomita cu cerere de deschidere a procedurii simplificate.

 

Referitor la creanta Primariei Fetesti, aceasta este o creanta curenta, nefiind necesara inscrierea in tabelul creditorilor, urmand a fi avuta in vedere la plata cu prioritate.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari activitatile derulate in procedura de insolventa a debitoarei Alex Trans RFT SRL, urmand ca la momentul valorificarii bunurilor din patrimoniul acesteia sa ne coordonam cu lichidatorul judiciar pentru aceasta activitate, ce va fi derulata in comun.

 

În aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea valorificarii in comun a bunurilor.  

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

 

 

 

 

 

 

Sodul contului colector la data de 31.05.2020 este de 10.700 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 12.06.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]