RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.645/01.11.2021

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr.2273/98/2013

Termen: 05.11.2021

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 29.08.2021, in vederea prezentarii si aprobarii modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor evaluate din patrimoniul debitoarei. La data stabilita pentru sedinta, AJFP Ialomita a fost singurul creditor care a trimis punct de vedere. Pentru lipsa cvorumului, am reconvocat Adunarea Creditorilor pentru data de 29.10.2021. La acest termen nu s-a aprobat modificarea regulamentului de vanzare.

 

In aceeasi perioada, am urmarit derularea procedurii falimentului  debitoarei Alex Trans RFT SRL. Din informatiile primite de la dl. Zaharescu Pavel, pana la aceasta data nu s-a primit vreo oferta de cumparare a bunurilor debitoarei Alex Trans RFT SRL.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In raport cu hotararea Adunarii Creditorilor, vom reface regulamentul de vanzare si vom reconvoca Adunarea Creditorilor pentru data de 15.11.2021.

 

În aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea valorificarii in comun a bunurilor. 

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP3/07.10.2021

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

Sodul contului colector la data de 31.10.2021 este de 7.052,16 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 01.11.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]