RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

2013-08-27


RELUPO COMPANY SRL-FALIMENT

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.63/23.02.2022

 

TRIBUNALUL IALOMITA                          Debitoare: RELUPO COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                        <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                                        

Dosar nr.2273/98/2013

Termen: 24.02.2022

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 23.02.2022, in vederea prezentarii si aprobarii modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor evaluate din patrimoniul debitoarei. La data stabilita pentru sedinta, a comunicat punct de vedere creditoarea AJFP Ialomita si TONESCU FINANCE SaRL. La acest termen s-a aprobat modalitatea de valorificare si regulamentul de vanzare a bunurilor evaluate din patrimoniul debitoarei.

 

In aceeasi perioada, am urmarit derularea procedurii falimentului  debitoarei Alex Trans RFT SRL. Din informatiile primite de la dl. Zaharescu Pavel, pana la aceasta data nu s-a primit vreo oferta de cumparare a bunurilor debitoarei Alex Trans RFT SRL.

 

                               2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom efectua procedurile de publicitate si urmeaza sa organizam sedintele de licitatie pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.

În aceste conditii, solicitarea noastra este de continuare a procedurii, in vederea valorificarii in comun a bunurilor. 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura, în perioada de referint?, este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP1/17.01.2022

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

Plata

 

Sodul contului colector la data de 31.01.2022 este de 6.453 lei.

 

Onorariul lichidatorului este stabilit atat in cota fixa, in suma de 1000 lei/luna, fara TVA, pe durata procedurii, si in cota procentuala de 2% din valoarea sumelor distribuite creditorilor, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.25 rap. la art.21, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 23.02.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

  

TRIBUNALUL IALOMITA

DOSAR NR.2273/98/2013

NR.61/23.02.2022

 

 

 

                           TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI  S.C. RELUPO COMPANY S.R.L. TANDAREI

                                                                                          REVIZUIT

                                                                                                  

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-10.10.2013

Nr.

crt.

 Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Creanta ramasa dupa

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

distribuire

categ.

total

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

D.G.R.F.P.PLOIESTI

A.J.F.P.IALOMITA

Slobozia , bd.Matei Basarab nr.14 , 0243.230.052

600.846

600.846

600.846

Art.121 pct.2

33,53

17,98

 

2.

TONESCU FINANCE S.a.R.L.

Bucuresti , str. Calea Floreasca nr.246C, Cladirea de birouri Sky Tower,et.12, sector 1           0215272727

0728081497

1.256.970,42

1.256.970,42

1.076.970,42

Art.121 pct.2

60,10

32,23

 

3.

PRIMARIA FETESTI

Fetesti , str Calarasi , nr.595, bl.CF3 , sc.A , et.II-IV , 0243.361.206

114.127

114.127

114.127

Art.121 pct.2

6,37

3,42

 

 

TOTAL I

 

1.971.943,42

1.971.943,42

1.791.943,42

 

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

D.G.R.F.P.PLOIESTI

A.J.F.P.IALOMITA

Slobozia , bd.Matei Basarab nr.14 , 0243.230.052

22.223

22.223

22.223

Art.123 pct.4

92,69

0,67

 

5.

PRIMARIA TANDAREI

Tandarei , sos.Bucuresti , nr.190

1.753,76

1.753,76

1.753,76

Art.123 pct.4

7,31

0,05

 

 

 

TOTAL II

 

23.976,76

23.976,76

23.976,76

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

S.C. CERAM MATERIAL CONSTRUCT S.R.L.

Calarasi , str.Stirbei Voda , bl.M18, sc.C, et.P, ap.4 , 0242.332.788

1.507.389,02

 

1.507.389,02

1.507.389,02

Art.123 pct.7

99,73

45,12

 

7.

SC KWESTO SERVICE SRL

Bucuresti , bd.Preciziei nr.1,et.4 sect.6 , Urban&Asociatii , 021.311.5331 secretariat@urbansi asociatii.ro

4.059,41

4.059,41

4.059,41

Art.123 pct.7

0,27

0,12

 

 

TOTAL III

 

1.511.448,43

1.511.448,43

1.511.448,43

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

SALARIATI

 

1.819

1.819

1.819

Art.123 pct.3

100

0,05

 

 

TOTAL IV

 

1.819

1.819

1.819

 

100

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

LUPU CONSTANTIN-FLORINEL

 

12.019

12.019

12.019

Art.123 pct.9 lit. a)

100

0,36

 

 

TOTAL V

 

12.019

12.019

12.019

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

3.521.206,61

3.521.206,61

3.341.206,61

 

 

100

 

                                                                                                                                           

 

 

Lichidator judiciar                                                                               Euroial Insol SPRL

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]