HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

2015-07-13


HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.  167  /19.05.2022                 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                        Debitoare: HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                             in faliment; in bankruptcy; en failliete                      

Dosar nr. 371/98/2018

Termen: 27.05.2022

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? am efectuat procedurile de publicitate si am organizat sedintele de licitatie publica pentru valorificarea bunurilor evaluate din patrimoniul debitoarei, în conditiile aprobate in sedinta Adunarii creditorilor din 08.10.2021. Ultima sedinta de licitatie a avut loc in data de 29.04.2022. Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 10 sedinte de licitatie, si s-a primit o singura oferta de cumparare, pentru care s-a incasat suma de 180.000 lei, ramanand de achitat TVA-ul aferent facturii, in valoare de 9.968,47 lei, dupa care va fi intocmit procesul-verbal de adjudecare.

 

Am refacut publicatia de vanzare cu noile preturi pentru bunurile ramase in patrimoniul debitoarei, prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 02.06.2022.

 

In ceea ce priveste intabularea in cartea funciara a activului Ferma Albina, in scopul vanzarii, lucrarea topo-cadastrala contractata cu dl. ing. Sandulescu Vasile nu este inca finalizata.  

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie pentru vanzarea bunurilor ramase. Vom urmari finalizarea lucrarii cadastrale si a evaluarii activului Ferma Albina, dupa care vom convoca Adunarea Creditorilor in vederea prezentarii rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 3/28.03.2022

17.400,00

Avans vanzare bunuri

incasare

2

OP 3/13.04.2022

600,00

Servicii contabilitate 3 luni

plata

3

OP 4/13.04.2022

50,00

Taxa Recom Online

plata

4

OP 4/04.05.2022

45.000,00

Plata partial vanzare bunuri

incasare

5

OP 5/04.05.2022

45.000,00

Plata partial vanzare bunuri

incasare

6

OP 6/04.05.2022

50.000,00

Plata partial vanzare bunuri

incasare

7

OP 7/09.05.2022

22.600,00

Plata partial vanzare bunuri

incasare

 

Soldul contului colector la data de 18.05.2022 este de 190.311 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.800 lei/luna, pe toata durata procedurii, si un onorariu de succes de 5% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor si din orice alte venituri incasate. Pana la aceasta data, a fost decontat doar onorariul pentru perioada de reorganizare.   

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 19.05.2022.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe                              

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pract [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]