HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

2015-07-13


HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

_

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.690/18.11.2021

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                        Debitoare: HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                             in faliment; in bankruptcy; en failliete                      

Dosar nr. 371/98/2018

Termen: 26.11.2021

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 08.10.2021, avand ca ordine de zi prezentarea si aprobarea rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. In cadrul sedintei s-a aprobat metoda si regulamentul de vanzare a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei,  propuse de lichidatorul judiciar. Am intocmit oferta de vanzare pe care am publicat-o in ziarul National in data de 03.11.2021, si pe site-urile UNPIR (central si filiala). Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 25.11.2021.

 

In ceea ce priveste intabularea activului Ferma Albina in cartea funciara, in scopul evaluarii si vanzarii, lucrarea topo-cadastrala contractata cu dl. ing.  Sandulescu Vasile, nu este finalizata. Fiind in curs de intocmire.  

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate sedinte de licitatie pentru vanzarea Fermei Baraganu. Vom urmari finalizarea lucrarii cadastrale si a evaluarii activului Ferma Albina, dupa care vom convoca Adunarea Creditorilor in vederea prezentarii rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 11/07.10.2021

600

Servicii contabilitate 3 luni

plata

Soldul contului colector la data de 15.11.2021 este de 13.305 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.800 lei/luna, pe toata durata procedurii, si un onorariu de succes de 5% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor si din orice alte venituri incasate. Pana la aceasta data, a fost decontat doar onorariul pentru perioada de reorganizare.   

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 18.11.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe                              

 


Nr.608/07.10.2021

 

TRIBUNALUL IALOMITA

Dosar nr.371/98/2018

 

 

TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANTELOR DEBITOAREI HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

-REVIZUIT-

 

 

 

        *) Cuprinde numai creantele nascute anterior deschiderii procedurii-12.03.2020

Nr.

crt.

                   Creditori

Sediul

creditorului

Val.creantei

   declarate

        -lei-               

Creanta admisa in    urma verificarii

         -lei-

      

Creanta ramasa dupa distribuire

Caracteristicile creantei admise in urma verificarii

Ponderea creantei (%)

Observatii

 

categ

total

 

 

GARANTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELO PUBLICE IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab nr.14, jud.Ialomita

24.465

24.465

24.465

Art. 159(1) pct.3

100

 

0,54

 

 

TOTAL I

 

24.465

24.465

24.465

 

100

 

 

 

BUGETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA

Slobozia, bd.Matei Basarab nr.14, jud.Ialomita

     684.209

 

684.209

577.940

Art.161 pct.5

88,56

12,79

 

3.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BARAGANUL

Com.Baraganul, str.Victoriei nr.15, jud.Braila

31.270

31.270

26.413

Art.161 pct.5

4,05

0,58

 

4.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TICHILESTI

Tichilesti, jud.Braila

25.828

25.828

21.816

Art.161 pct.5

3,34

0,48

 

5.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA-ORAS TANDAREI

Tandarei, sos.Bucuresti nr.190, jud.Ialomita

31.308,68

31.308,68

26.446,68

Art.161 pct.5

4,05

0,59

 

 

TOTAL II

 

772.615,68

772.615,68

652.615,68

 

100

 

 

 

CHIROGRAFARI

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TODOR GHEORGHE

 

294.044

294.044

294.044

Art.161 pct.9

32,58

6,51

 

7.

MBN TRADE CONSULTING SRL

Bucuresti, str.Sergent Apostol Ghe. C-tin, nr.8-10, et.4, birou 4-5, Cladirea LujeruluiOffice Center, sector 6

57.615,63

27.615,63

27.615,63

Art.161 pct.8

3,06

0,61

 

8.

SECOMBI S.A.

Bucuresti, str.Jean Louis Calderon nr.70, sector 2, nicoleta.salplahta@mocanusprl.ro

26.970,93

26.970,93

26.970,93

Art.161 pct.8

2,99

0,60

 

9.

YANLUC COMPANY SRL

Slobozia, str.Gheorghe Folescu nr.19, jud.Ialomita

251.600,45

231.600,45

231.600,45

Art.161 pct.8

25,66

5,13

 

10.

MYS AP AGRO SRL

Slobozia, bd.Matei Basarab, bl.A2/B1, jud.Ialomita

30.370,01

25.370,01

25.370,01

Art.161 pct.8

2,81

0,56

 

11.

ALTIUS S.A.

Bucuresti, str.Zaganului nr.21-25, corp A, camera 1, et.8, si 8A, ap.A.8.2, sector 1, anca@avocatmarcusanu.com

14.239,65

14.239,65

14.239,65

Art.161 pct.8

1,58

0,31

 

12.

ELECTRICA FURNIZARE S.A.

Braila, str.Calarasilor nr.48, jud.Braila, 0239605904 office@electricafurnizare.ro

11.168,86

11.168,86

11.168,86

Art.161 pct.8

1,24

0,25

 

13.

DANGER SRL

Slobozia, str.Vasile Alecsandri nr.2, bl.MB1, sc.A, ap.9, (avocat) ianc.octavian@yahoo.com

12.544

12.344

12.344

Art.161 pct.8

1,37

0,27

 

14.

I.I. MILER AURELIAN

Mun.Iasi, str.Sf. Lazar, nr.4, bl.Penes Curcanul, tronson IV, et.1, birou 2, jud.Iasi, camelia.mariniuc@yahoo.

com

31.729,39

31.529,39

31.529,39

Art.161 pct.8

3,49

0,70

 

15.

COROIU NECULAI

 

12.579

12.579

12.579

Art.161 pct.8

1,39

0,28

 

16.

DIACONU VASILE

 

11.875

11.875

11.875

Art.161 pct.8

1,32

0,27

 

17

MIHAIU TOMA

 

146.720

146.720

146.720

Art.161 pct. 9

16,26

3,24

 

18.

CUCU CONSTANTIN

 

31.434

31.434

31.434

Art.161 pct. 9

3,48

0,70

 

19.

PFA ANGHELUTA CONSTANTIN

Hapsasti, com.Popesti, jud.Iasi

8.760

8.760

8.760

Art.161 pct.8

0,97

0,19

 

20.

PFA TINCU DRAGHICI

Hapsasti, com.Popesti, jud.Iasi

11.900

11.900

11.900

Art.161 pct.8

1,32

0,26

 

21.

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA S.A. BRAILA

Braila, Piata Uzinei, nr.1, jud.Braila

dunarea@apabraila.ro

4.378,40

4.378,40

4.378,40

Art.161 pct.8

0,48

0,10

 

 

TOTAL lll

 

957.929,32

902.529,32

902.529,32

 

100

 

 

 

ASOCIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

ALYOUNES ALMASRI HAIAN

 

2.861.974,63

2.861.974,63

2.861.974,63

Art.161 pct.10 lit.a

100

63,33

 

 

TOTAL IV

 

2.861.974,63

2.861.974,63

2.861.974,63

 

100

 

 

 

SALARIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

SALARIATI

 

82.342

82.342

77.242

Art.161 pct.3

100

1,71

 

 

TOTAL V

 

82.342

82.342

77.242

 

100

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

4.699.326,63

 4.643.926,63

4.518.826,63

 

 

100

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                Lichidator judiciar                                                                                                                                                                                       Euroial Insol SPRL___________________________________________________________________________________________
     

Nr.368/08.06.2021

 

TRIBUNALUL IALOMITA                               Debitoare: HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                               <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>                      

Dosar nr. 371/98/2018

Termen: 11.06.2021

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE PRACTICIANUL IN INSOLVENTA S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am intreprins activitati in vederea finalizarii evaluarii bunurilor din patrimoniul societatii.  Pentru o parte a activelor evaluarea a fost finalizata, sens in care depunem raportul de evaluare.

 

Exista probleme de identificare a documentelor privind activul Ferma Albina, pentru care evaluarea nu a putut fi inca finalizata. Am efectuat demersuri la Primaria Tichilesti, care ne-a comunicat o serie de inscrisuri. De asemenea, am luat legatura cu un specialist topo-cadastral din Braila, dl. ing.Sandulescu Vasile, care realizase o lucrare sau un inceput de lucrare cadastrala cu privire la acest activ in urma cu cativa ani, in scopul intocmirii cartii funciare. In urma discutiilor purtate, am convenit ca dl.Sandulescu sa efectueze aceasta operatiune.

 

Dupa aprobarea planului de distribuire partiala a sumelor din contul colector, publicat in BPI din data de 19.03.2021, am distribuit creditorilor sumele propuse,

 

Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom urmari finalizarea evaluarii bunurilor ramase din patrimoniului debitoarei, dupa care vom convoca Adunarea Creditorilor in vederea prezentarii rapoartelor de evaluare, a modalitatii de valorificare si a regulamentului de vanzare a bunurilor.

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

OP 3/01.02.2021

3.621

Taxa 2% UNPIR

plata

2

OP 4/06.04.2021

600

Servicii contabilitate 3 luni

plata  

3

OP 5/08.06.2021

106.269

Distribuire ANAF

plata

4

OP 6/08.06.2021

4.857

Distribuire UAT Baraganul

plata

5

OP 7/08.06.2021

4.012

Distribuire UAT Tichilesti

plata

6

OP 8/08.06.2021

4.862

Distribuire UAT Tandarei

plata

 

Soldul contului colector la data de 08.06.2021 este de 15.703 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.800 lei/luna, pe toata durata procedurii, si un onorariu de succes de 5% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor si din orice alte venituri incasate. Pana la aceasta data, pentru perioada de reorganizare onorariul a fost decontat. 

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.59 din lege, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 08.06.2021.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe                        

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de p [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]