HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

2015-07-13


HAYAN MS IMPEX SRL- INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________     

Nr.539/27.09.2019

 

TRIBUNALUL IALOMITA                               Debitoare: HAYAN M.S. IMPEX S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                                      

Dosar nr. 371/98/2018

Termen: 04.10.2019

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                        

 

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE ADMINISTRATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

       1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, societatea debitoare si-a desfasurat activitatea curenta in conditiile stabilite prin planul de reorganizare, sub supravegherea administratorului judiciar. Datoriile curente rezultate din activitatea de achizitie animale nu au fost achitate, din lipsa resurselor financiare.  

 

Referitor la problema recuperarii creantelor de la clientii din Libia, nu am reusit inca sa identificam posibilitati concrete de recuperare a acestor creante.

 

Rata programata la plata, potrivit graficului de plati, la data 30.06.2019, nu a fost achitata pana la aceasta data. Solutia identificata pentru plata acestei rate si a obligatiilor curente era aceea de a vinde activul imobilizat din com.Baraganu. Asa cum am aratat, exista o oferta de cumparare a doua loturi din cele sase, a caror valoare totala este de 183.900 lei(CF 70331 si CF 70535). Desi Adunarea Creditorilor a agreat aceasta solutie, ofertantul pentru cumpararea celor doua loturi nu s-a prezentat pentru a face dovada existentei pretului de cumparare, si anume a sumei de 183.900 lei.

 

Referitor la dispozitiile judecatorului sindic, pana la aceasta data nu am reusit sa identificam resurse pentru plata creantei creditorului Mihaiu Toma si nici nu am incheiat o conventie de plata cu acesta.

 

Cealalata problema ce se refera la solicitarea Companiei de Utilitati Publice Dunarea SA Braila de a fi inscrisa in tabelul creditorilor, aceasta nu poate fi inscrisa in tabelul creditorilor, intrucat este o creanta nascuta in timpul procedurii, ea urmand a fi achitata cu prioritate.

 

Urmatoarea rata are scadenta la data de 31.12.2019, valoarea cumulata a obligatiilor de plata pentru aceasta rata fiind de 125.249 lei.

  

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

                                   2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

In perioada urmatoare, activitatea debitoarei va continua potrivit planului de reorganizare, urmarindu-se realizarea de venituri pentru plata obligatiilor din graficul de plati si a celor curente.

 

De asemenea, daca procedurile de vanzare a celor doua loturi nu vor fi finalizate, singura solutie este trecerea la procedura falimentului, in baza disp.art.145(1) lit.C) din Legea nr.85/2014.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.800 lei/luna, pe toata durata procedurii, si un onorariu de succes de 5% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor si din orice alte venituri incasate. Pana la aceasta data onorariul a fost decontat partial.  

 

III.ALTE MENTIUNI   

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp. art.59, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI, la data de 30.09.2019.

         

 

                  

Administrator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]