MODERCON SRL-IN INSOLVENTA

2015-12-02


MODERCON SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.454/07.11.2023

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                              Debitoare: MODERCON S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                                     

Dosar nr.1378/98/2021          

Termen: 10.11.2023

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIA FINANCIARA A DEBITOAREI

 

 

Temei juridic: art.144 din Legea nr.85/2014

 

 

La data de 13.04.2022, Tribunalul Ialomita a confirmat planul de reorganizare depus de debitoare, iar la data de 31.10.2023 a devenit scadenta a sasea rata din planul de reorganizare. Potrivit graficului de plati cuprins in planul de reorganizare, în cel de al saselea trimestru din plan, debitoarea avea de achitat urmatoarele sume de bani creditorilor:

·      2.375 lei, catre Primaria Slobozia;

·      2.126 lei, catre salariati;   

·      21.922 lei, catre AJFP Ialomita;   

·      13.708 lei, catre AJFP Ialomita.

 

Crean?ele creditorilor Prim?ria Slobozia ?i salaria?i au fost achitate, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.

 

În ceea ce prive?te crean?a AJFP Ialomi?a, aceasta este stins? prin compensare, potrivit dispozi?iilor art.90 alin.(1), teza a doua, din Legea nr.85/2014, a?a cum am ar?tat anterior. Prin adresa nr.7841/06.10.2023, creditoarea AJFP Ialomi?a a ar?tat c? nu poate opera compensarea pentru c? ar fi incidente prevederile art.167 allin.(11) C.pr.fisc. În raportul precedent, am ar?tat c? organul fiscal a emis doua decizii privind compensarea obligatiilor fiscale, ca urmare a diminuarii creantei, cu suma de 173.827 lei, a?a cum rezult? din decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA pentru perioada de raportare 12/2021, înscrisuri ce au fost depuse la dosarul cauzei.  Având în vedere aceast? împrejurare, ?inând seama de dispozi?iile art.167 alin.(12) C.pr.fisc. ?i art.90 alin.(1) teza a doua din Legea nr.85/2014, am constatat c? a intervenit compensarea crean?ei AJFP Ialomi?a, în valoare total? de 665.304 lei, cu crean?a debitoarei, a?a cum a re?inut creditoarea, în sum? de 173.827 lei. Ca urmare, crean?a r?mas? în plat? este în valoare de 491.477 lei, care va fi achitat? conform graficului de pl??i.

 

M?sura dispus? de noi în raportul precedent nu a fost contestat? de creditoareea AJFP Ialomi?a, în condi?iile art.59 alin.(5) ?i (6) din Legea nr.85/2014, astfel c? aceasta a r?mas definitiv?.

 

Urm?toarea rat?, cea de a ?aptea, are scaden?a la data de 31.01.2024.

 

In ceea ce priveste activitatea debitorului, pe perioada parcursa de la deschiderea procedurii, aceasta a fost continuata, societatea desfasurandu-si activitatea normal, sub supravegherea administratorului judiciar.

 

Avand in vedere situatia prezentata, administratorul judiciar propune continuarea procedurii in vederea indeplinirii obligatiilor din planul de reorganizare.

 

Anexam balantele analitice pe lunile august si septembrie 2023.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI la data de 07.11.2023.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 1.000 lei/luna, fara TVA, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut nicio plata cu aceasta destinatie.

 

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 


 

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]