PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

2017-09-04


PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

________________________________________________________   

Nr.524/20.09.2019

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

Termen: 27.09.2019

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am publicat oferta de vanzare si au fost organizate sedintele de licitatie publica în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de Adunarea creditorilor in data de 11.06.2019.

În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Desi au fost indeplinite toate conditiile privind publicitatea vanzarii, nu s-a prezentat niciun ofertant. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani.

 

In data de 17.09.2019, Adunarea Generale a Asociatilor a hotarat shimbarea administratorului special Filipescu Sergiu cu Schian Nicolae.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit regulamentului de vanzare.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

-

-

-

-

-

 

Soldul contului colector la data de 31.08.2019 era de 0 lei.

 

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.200 lei/luna, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 23.09.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]