PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

2017-09-04


PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.260/05.04.2024

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

Termen: 12.04.2024

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referinta, am valorificat toate activele din lista, pentru care s-a incasat diferenta de pret, si s-a intocmit procesul-verbal de adjudecare. De asemenea, am identificat suma de 1.426,59 lei depus? în contul de Trezorerie, reprezentând garan?ie de bun? execu?ie pentru o lucrare efectuat? în beneficiul Liceului Tehnologic ??nd?rei. În vederea eliber?rii acestei sume, am purtat coresponden?? cu aceast? unitate ?colar?, urmând ca aceasta s? fie virat? în contul  colector.

 

Alte activitati in procedura nu mai sunt de efectuat. Au fost intocmite ?i depuse declara?iile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vom intocmi raportul privind fondurile obtinute si planul de distribuire, dupa care vom intocmi si raportul final, pe care le vom prezenta la urmatorul termen. 

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.89/14.12.2023

300

Plata servicii contabilitate 3 luni (octombrie-decembrie)

 

2

Op.1/21.02.2024

8.920

Incasare c/v bun

 

3

Chit 12286/05.04.2024

149,92

Plata c/val. 2% UNPIR

 

4

OP.2/05.04.2024

1.424

Plata TVA

 

5

Chit 90/05.04.2024

300

Plata servicii contabilitate 3 luni (ianuarie-martie)

 

 

Soldul contului colector la data de 05.04.2024 era de 10.026 lei.

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.200 lei/luna, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 08.04.2024.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]