PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

2017-09-04


PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.206/06.05.2020

 

 

CONVOCArE ADUNAREA CREDITORILOR

      

                                                                                                                                                            

 

1. Date privind dosarul: Nr.1388/98/2017, Tribunalul Ialomita, Judecator sindic Musat Viorica.

2. Creditori: mentionati in lista anexata.

3.1. Debitor: PLG CONSTRUCT S.R.L., Cod de identificare fiscal? RO25734460, cu sediul in or.Tandarei, str.Izvor, nr.2, judetul Ialomita, Num?r de ordine în registrul  comer?ului J21/245/2009.

3.2. Administrator special: Schian Nicolae.

4. Lichidator judiciar: Euroial Insol SPRL, Cod de inregistrare fiscal? 27289262, Sediul profesional: Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, 920031, Ialomita, Inreg. U.N.P.I.R. RFO II 0480, Tel/Fax 0721/367804, 0243-273761,  E-mail  cabavstroe@yahoo.com.

5. Subscrisa Euroial Insol SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PLG CONSTRUCT S.R.L., conform incheierii din data de 03.12.2018 pronun?at? de Tribunalul Ialomita, Sec?ia Civila, în dosarul nr.1388/98/2018, în temeiul art.48 si urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei,

 

CONVOAC? ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITOAREI PLG CONSTRUCT S.R.L.

Sedinta Adunarii Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, jud.Ialomita. 

Data : 22/05/2020

Ora 15:00

Creditorii pot fi reprezenta?i în cadrul adun?rii prin împuternici?i, cu procur? special? ?i legalizat? sau, în cazul creditorilor bugetari ?i a celorlalte persoane juridice, cu delega?ie semnat? de conduc?torul unit??ii.

Creditorii pot vota ?i prin coresponden??. Scrisoarea prin care se exprim? votul, semnat? de creditor, semn?tura fiind legalizat? de notarul public ori certificat? ?i atestat? de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c?ruia i s-a raportat, ata?at sau asociat semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat? prin orice mijloace ?i înregistrat? la lichidatorul judiciar, cu cel pu?in 2 zile înainte de data fixat? pentru exprimarea votului.

 

                                               ORDINEA DE ZI:

  • Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si propunerea de modificare a regulamentului de vanzare.

 

Pentru alte informa?ii suplimentare, v?  rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0243.273.761, sau sa accesati site-ul www.euroialinsol.ro. In situatia in care nu puteti asigura reprezentarea, va rugam sa comunicati punctul dv. de vedere in scris, prin fax sau e-mail la adresa lichidatorului. Necomunicarea punctului de vedere va fi considerat vot in favoarea propunerii lichidatorului judiciar.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.207/06.05.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

 

 

      Prezentarea stadiului valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei si

                   a propunerii de modificare a regulamentului de vanzare

 

 

Bunurile oferite initial spre vanzare fac parte din categoriile mijloace de transport, echipamente si utilaje, situate in or.Tandarei, judetul Ialomita, fiind redate in tabelul de mai jos.

 

NR.

DENUMIREA BUNURILOR

U/M

CANTITATE

VALOARE

CRT.

     

-lei-

0

1

2

3

4

1

STATIE BETOANE

buc

1

74.900

2

MOTOSTIVUITOR LINDE

buc

1

3.100

3

MASINA DE CURATAT MARGINI  SUDURA

buc

1

800

4

MASINA DE BAVURAT TITIRIZ

buc

1

750

5

MASINA DE GAURIT PANTOGRAF

buc

1

1.500

6

MASINA DE KERTAT

buc

1

750

7

MASINA DE DEBITAT

buc

1

650

8

BETONIERA BCU 500

buc

1

1.300

9

BULDOEXCAVATOR

buc

1

20.500

10

AUTOSPECIALA MERCEDES

buc

1

38.280

11

SEMIREMORCA MENCI

buc

1

13.950

12

AUTOTRACTOR MAN 

buc

1

9.000

13

SEMIREMORCA MENCI

buc

1

13.950

14

AUTOSPECIALIZATA BASCULANTA

buc

1

3.100

 

T O T A L  G E N E R A L

 

 

182.530

 

Potrivit regulamentului de vanzare adoptat de Adunarea Creditorilor, au fost organizate trei etape de cate 5 sedinte de licitatie, cu frecventa la doua saptamani si cu micsorarea corespunzatoare a pretului de pornire pe parcursul etapelor.

 

Pana la aceasta data, bunurile vandute sunt redate in tabelul urmator:

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

Evaluare

   raport

Valoare de adjudecare

(lei,cu TVA)

Suma  incasata

(lei,cu TVA)

1.

BULDOEXCAVATOR

buc

1

20.500

18.296,25

integral

2.

AUTOSPECIALIZATA BASCULANTA

buc

1

3.100

2.766,75

integral

3.

MOTOSTIVUITOR LINDE

buc

1

3.100

2.075,36

avans

4.

SEMIREMORCA MENCI

buc

1

13.950

9.337,93

avans

5.

SEMIREMORCA MENCI

mp

1

13.950

9.339,12

avans

 

TOTAL

 

 

 

41.815,41

 

 

Bunurile ramase in patrimoniul debitoarei sunt cele din tabelul de mai jos, pretul de referinta fiind cel din ultima coloana.

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cant

PRET DE REFERINTA

-lei-

1.

STATIE BETOANE

buc

1

74.900

2.

MASINA DE CURATAT MARGINI  SUDURA

buc

1

800

3.

MASINA DE BAVURAT TITIRIZ

buc

1

750

4.

MASINA DE GAURIT PANTOGRAF

buc

1

1.500

5.

MASINA DE KERTAT

buc

1

750

6.

MASINA DE DEBITAT

buc

1

650

7.

BETONIERA BCU 500

buc

1

1.300

8.

AUTOSPECIALA MERCEDES

buc

1

38.280

9.

AUTOTRACTOR MAN 

buc

1

9.000

 

TOTAL

 

 

127.930

 

Avand in vedere situatia prezentata, tinand seama de principiul celeritatii si al maximizarii veniturilor obtinute din lichidare si de faptul ca bunurile ramase sunt uzate fizic si moral, propunem modificarea regulamentului de vanzare, in sensul valorificarii lor in conditiile Codului de procedura civila, pretul de referinta(de incepere a licitatiei) fiind cel din raportul de evaluare.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe


EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.205/05.05.2020

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

Termen: 08.05.2020

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunurilor existente din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori, in sedinta Adunarii Creditorilor din data de 11.06.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Pan? la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate 15 sedinte de licitatie,  fiind adjudecate motostivuitorul Linde si cele doua semiremorci Menci, pentru care s-a incasat avansul, urmand sa intocmim procesul-verbal de adjudecare dupa ce se incaseaza intreaga suma. Am incasat intreaga suma pentru bunurile vandute la licitatia din 06.12.2019 si am intocmit procesul-verbal de adjudecare si factura.

 

A fost reconvocata Adunarea Creditorilor pentru data de 22.05.2020, ora 15, pentru a pune in discutia creditorilor modificarea regulamentului de vanzare.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Dupa Adunarea creditorilor din data de 22.05.2020, vor fi reluate sedintele de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei. In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

F.V./05.03.2020

19.263

Diferenta licitatie- Fieraru Marius

incasare

2

Chit. nr.38/25.03.2020

300

Servicii contabile ian-martie 2020

plata

3

Chit. nr.788/29.04.2020

103,65

c/v publicatii ziar

plata

4

Chit. nr.2/18.02.2020

1.750

Avans licitatie Stoian Florin

incasare

5

OP TVA

3.363

Plata TVA

plata

6

Chit nr.1274/30.04.2020

354

c/v 2% taxa UNPIR

plata

 

Soldul contului colector la data de 30.04.2020 era de 17.365 lei.

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.200 lei/luna, pe toata durata procedurii, iar pana la aceasta data nu s-a facut vreo plata cu aceasta destinatie.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 06.05.2020.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe


 
Vezi toate articolele
OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]