PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

2017-09-04


PLG CONSTRUCT SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L.

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu R?spundere Limitata

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr.347/23.08.2023

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                           Debitoare : PLG CONSTRUCT S.R.L.                                      

SEC?IA CIVILA                                                 <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1388/98/2017

Termen: 01.09.2023

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

În perioada de referint? au fost continuate sedintele de licitatie public? în vederea valorific?rii bunului ramas in patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de creditori. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Pana la aceast? dat?, in aceasta etapa, au fost organizate mai multe sedinte de licitatie. Ultima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 11.08.2023. Licita?ia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 25.08.2023.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii singurului bun ramas in patrimoniul debitoarei, potrivit regulamentului de vanzare, aprobat in Adunarea creditorilor din data de 22.05.2020.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1

Chit.81/29.06.2023

300

Plata servicii contabile-3 luni

 

2

OP 1/23.08.2023

475

Plata TVA

 

3

Chit.nr.12285/04.08.2023

50

Plata UNPIR-2%

 

 

Soldul contului colector la data de 11.08.2023 era de 3.874 lei.

Onorariul practicianului in insolven?? a fost stabilit prin hot?rârea Adunarii Creditorilor la suma de 1.200 lei/luna, fiind decontat partial.

 

III.ALTE MENTIUNI

 

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 23.08.2023.

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol IPURL

Av.Marian Stroe

 
Vezi toate articolele
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]