SA AGROPROD BUCU-IN INSOLVENTA

2017-11-13


SA AGROPROD BUCU-IN INSOLVENTA

 

EUROIAL INSOL SPRL

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

__________________________________________________________________

Nr.368/10.06.2019

 

 

 

TRIBUNALUL IALOMITA                        Debitoare : SOC. AGR. AGROPROD BUCU

JUDECATOR SINDIC                                    <<in faliment; in bankruptcy; en failliete>>

Dosar nr.1911/98/2017

Termen: 14.06.2019

 

 

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

 

 

I.MENTIUNI  PRIVIND  DESCRIEREA  MODULUI  IN CARE  LICHIDATORUL  JUDICIAR  S-A  ACHITAT  DE  ATRIBUTIILE  SALE

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

 

În perioada de referinta au fost continuate sedintele de licitatie publica în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, în conditiile stabilite de Judecatorul sindic in data de 22.02.2019. În acest sens, au fost organizate sedinte de licitatie, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar.

 

Pana la aceast? data, in aceasta etapa, au fost organizate toate cele 5 sedinte de licitatie, fara a se primi vreo oferta de cumparare, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie, continuand cu urmatoarea etapa de licitatii, unde preturile au fost reduse conform regulamentului de vanzare.

 

Ultima sedinta de licitatie a fost organizat? la data de 31.05.2019, asa cum rezulta din procesele-verbale de licitatie depuse la dosar. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 14.06.2019.

 

Pana la aceasta data nu am primit vreo oferta de cumparare. Licitatia se va repeta din doua in doua saptamani, în ziua de vineri.

 

Au fost intocmite si depuse declaratiile fiscale curente.

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Vor fi organizate in continuare sedinte de licitatie in vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, potrivit regulamentului de vanzare. Urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 14.06.2019.

 

In aceste conditii, solicitam continuarea procedurii in vederea realizarii masurilor propuse.

 

II.MENTIUNI PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN PERIOADA DE REFERINTA

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea :

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

-lei-

Specificatie

Observatii

1.

 

 

 

 

 

Soldul contului colector la data de 31.05.2019 este de 687 lei.

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea judecatorului sindic, cu un onorariu lunar în cuantum de 500 lei.

 

III.ALTE MENTIUNI

           

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp.art.63 raportate la disp.art.59 din Legea nr.85/2014, eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare la BPI la data de 10.06.2019.

 

 

 

Lichidator judiciar

Euroial Insol SPRL

Asociat coordonator

Av.Marian Stroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL

OFERTA LICITATIE GLOBAL OYL SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL

OFERTA LICITATIE-PROGROUP TRAINING SRL EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesionala de pr [...]