REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA

2017-11-13


REAL COMPANY SRL-IN INSOLVENTA

EUROIAL INSOL  S.P.R.L.

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Nr.144/29.04.2022

 

TRIBUNALUL IALOMITA                                                             Debitoare: REAL COMPANY S.R.L.

JUDECATOR SINDIC                                                            

Dosar nr.1237/98/2020

Termen: 05.05.2022

 

 

RAPORT LUNAR PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A  ATRIBUTIILOR SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

                                                          

 

I.MENTIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI IN CARE ADMINISTRATORUL  JUDICIAR  S-A ACHITAT DE ATRIBUTIILE SALE

 

 

1. ACTIVITATI DESFASURATE

 

In perioada de referinta, am urmarit finalizarea operatiuniii de evaluare a patrimoniului, dispusa de instanta, in urma admiterii contestatiei referitoare la rapoartele de evaluare a patrimoniului intocmite de evaluatorii Estima Topocad Consulting SRL si PFI Ogrezeanu Adriana. Avand in vedere ca doamna expert Ciontu Eugenia, desemnata initial de instanta, este in imposibilitate de a efectua lucrarea, in urma inlocuirii acesteia de catre instanta, intreaga documentatie necesara intocmirii raportului de expertiza tehnica a fost pusa la dispozitia domnilor experti Tudor Constantin si Chivu Ion.

 

Apelul declarat de creditoarea CEC BANK impotriva incheierii din data de 14.01.2022 pronuntata de Tribunalul Ialomita, nu s-a solutionat, fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI a Civila.

 

In paralel, am continuat sa urmarim procedura de insolventa deschisa impotriva societatii AVIGAB SRL, unde avem calitatea de creditor. Contestatia formulata de noi la tabelul preliminar nu a fost solutionata, facand obiectul dosarului nr.1429/98/2021/a2. De asemenea, mai exista o contestatie formulata de noi si care priveste un raport al administratorului judiciar, contestatie ce face obiectul dosarului nr.1429/98/2021/a10, care are termen de solutionare in data de 13.05.2022.

 

 

2.ACTIVITATI PREVIZIONATE

 

Va fi continuata activitatea de supraveghere a activitatii debitoarei, in conformitate cu dispozitiile art.87 din lege.

Solicitam prelungirea perioadei de observatie, in vederea depunerii raportului  de evaluare si solutionarii apelului depus de CEC BANK SA.

 

II.MENTIUNI PRIVIND VENITURILE SI JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE

 

Situatia incasarilor si a platilor in procedura este urmatoarea:

 

Nr.

crt.

Document de plata/incasare

Valoare

   -lei-

Specificatie

Observatii

1.

 

 

 

 

 

Onorariul practicianului in insolventa a fost stabilit prin hotararea Adunarii Creditorilor la suma de 3.000 lei/luna, fara TVA, pe toata  durata procedurii, iar pana la aceasta data s-a facut doar o decontare partiala a onorariului.

 

III.ALTE MENTIUNI

             

Creditorii pot contesta masurile luate potrivit disp. art.59 , eventualele contestatii urmand a fi solutionate de judecatorul sindic  in sedinta publica, la Tribunalul Ialomita.

 

Prezentul raport a fost transmis spre publicare in BPI la data de 02.05.2022.

 

 

 

Administrator judiciar

Euroial Insol SPRL

 

 

 

 

 

 

 
Vezi toate articolele
TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT

TURISMO TRANS INTERNATIONAL SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila profesionala de [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL

OFERTA LICITATIE-AGROFAM TRADING SRL   EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profesional [...]