Legislatie insolventa1. Legea privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006
privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa.
(cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 254/2007 si Legea nr. 85/2010)

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. – Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa compatibili.
Art. 2. – Administratorul judiciar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta de judecata, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.
Art. 3. – Lichidatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de instanta de judecata.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.


2. Statut privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa (r1) din 2007

Statut (r1) din 29/09/2007 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 06/10/2010
privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

CAPITOLUL I - Dispozitii generale, obiective si atributii

Art. 1. - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), denumita in continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.
 

3. Codul privind Conduita Etica (r1) din 2007

Codul privind Conduita Etica (r1) profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
din 29/09/2007 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 06/10/2010

CAPITOLUL I - Introducere

Art. 1. - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa impreuna cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa constituie principalele reguli conform carora Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR), denumita in continuare Uniunea, si membrii ei isi desfasoara activitatea.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

4. Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei

CAPITOLUL I - Dispozitii generale
 

Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati în stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):
1. societatile comerciale;
2. societatile cooperative;
3. organizatiile cooperatiste;
4. societatile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

5. Legea 381 din 2009 privind introducerea concordatul preventiv si mandatul ad-hoc

CAPITOLUL I - Dispozitii generale
 

Art. 1. - Prezenta lege se aplica persoanelor juridice care organizeaza o intreprindere aflata in dificultate financiara, fara a fi in stare de insolventa, denumite in continuare debitori.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora ori prin incheierea unui concordat preventiv.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

6. Ordonanta nr. 10 din 2004 privind falimentul institutiilor de credit

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Procedura falimentului, reglementata prin prezenta ordonanta, se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate.@
(2) Cooperativelor de credit li se aplica prevederile prezentei ordonante in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

7. Lege nr. 637 din 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei

Art. 1. - (1) Prezenta lege cuprinde:
a) norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept international privat in materia insolventei;
b) norme de procedura in litigii privind raporturile de drept international privat in materia insolventei;
c) norme privind conditiile in care autoritatile romane competente solicita si, respectiv, acorda asistenta cu privire la procedurile de insolventa deschise pe teritoriul Romaniei sau al unui stat strain.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

8. Lege nr. 31 (r2) din 1990 privind societatile comerciale

TITLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. - (1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

9. Lege nr. 359 din 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice@

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. - In scopul simplificarii procedurilor administrative si promovarii calitatii serviciilor se instituie prezenta procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, precum si de autorizare a functionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.@
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

10. Lege nr. 84 din 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116 din 29 decembrie 2009 privind instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.

11. Hotarare nr. 1881 din 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL LEGII, CLICK AICI.
DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT

DAVIL TRANS SRL-IN FALIMENT   EUROIAL INSOL  S.P.R.L. Societate civila pro [...]

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT

RELUPO COMPANY SRL-IN FALIMENT EUROIAL INSOL  I.P.U.R.L. Intreprindere Profesionala Unipe [...]

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL

OFERATA LICITATIE-LTR INTERNATIONA SRL     EUROIAL INSOL SPRL Societate civila profe [...]